Oppilashuoltotoiminta

Oppilashuoltotoiminta

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Sen avulla turvataan varhainen tuki sitä tarvitseville, edistetään oppilaan osallisuutta sekä ehkäistään ongelmien syntymistä. Oppilashuollon tulee edistää myös koko yhteisön opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä, turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. 

Oppilashuoltoa toteuttaa ennaltaehkäisevästi monialainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, joka seuraa, arvioi ja kehittää kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu neljä kertaa lukuvuoden aikana.

Yksilökohtainen monialainen oppilashuoltoryhmä kutsutaan koolle, kun herää huoli lapsen fyysistä, psyykkisestä ja/tai sosiaalisesta hyvinvoinnista. Ryhmän koollekutsumisesta huoltajien kanssa sopii se henkilö, joka on asiaa jo huoltajien kanssa aiemmin käsitellyt. Ryhmän toimintaan tarvitaan aina huoltajan ja/tai oppilaan suostumus.

Monialaisessa pedagogisessa tukiryhmässä käsitellään oppilaan tuen muotoihin ja tarpeisiin liittyviä asioita (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki). Ryhmän kokoonpano vaihtelee ja sen puheenjohtajana toimii apulaisjohtaja. Myös huoltajat pidetään tukiasioissa ajan tasalla.

Yksilökohtaisen oppilashuollon asiantuntijaryhmän tai pedagogisen tukiryhmän kokoontumiset tarvittaessa joka toinen torstai klo 12.30-16.

Syyslukukausi

Kevätlukukausi

to 16.8.2018

to 17.1.2019

to 30.8.2018

to 31.1.2019

to 13.9.2018

to 14.2.2019

to 27.9.2018

to 28.2.2019

to 11.10.2018

to 14.3.2019

to 25.10.2018

to 28.3.2019

to 8.11.2018

to 11.4.2019

to 22.11.2018

to 25.4.2019

to 13.12.2018

to 9.5.2019

 

to 23.5.2019


Ylämyllyn koulun oppilashuoltosuunnitelma päivitetään lukuvuosittain.

Kiusaamiskysely suoritetaan joka luokassa vähintään kerran lukuvuodessa. Kun opettajan tietoon tulee kiusaamistapaus, hän täyttää kiusaamistapausten seulontalomakkeen. Tätä kautta kiusaamisasia tulee koulutiimin käsittelyyn. Tiimin jäsenet ovat Terttu Eronen ja Anni Tervo.