Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma 2017

Tavoitteet
1. Tutustutaan käsitteeseen tasa-arvo, rakennetaan ymmärrystä. Opitaan ottamaan tasa-arvokäsite huomioon eri näkökulmista. Tutkitaan omaa kouluyhteisöä ja ympäristöä tasa-arvon näkökulmasta.

Toteutustapa:

  • Tiimi valmistelee henkilöstöhuoneen taululle ajankohtaiseen Pedagogiikka ja kasvatus - teemaan liittyen sopivaa materiaalia oppilaiden ja opettajien käyttöön.
  • Aloitamme koulussamme järjestöyhteistyön niin, että jokaiseen teemajakson liittyen pyrimme tiimissä virittelemään jonkin järjestön kanssa yhteistyötä. Aihe tulee jotenkin aina liittymään tasa-arvon toteuttamiseen.

2. Puututaan johdonmukaisesti epäsopivaan kielenkäyttöön, käyttätymiseen ja seksuaaliseen häirintään. Ohjataan oikeisiin sukupuolineutraaleihin käyttäytymismalleihin.

Luodaan Monumento-malli (yleinen tuki), kuinka epäsopivaan käyttäytymiseen puututaan: Epäsopiva käyttäytyminen pysäytetään aina arjessa.

  • Epäsopivasta kielenkäytöstä seuraa suoraan 3min/10min rangaistus (1-2lk 3min). Esiopetuksen osalta kiroilusta seuraa puhuttelu ja yhteydenotto huoltajaan
  • Seksuaalinen käyttäytymisestä ja häirinnästä sekä muusta ei-toivotusta käyttäytymisestä käydään keskustelu. Käyttäytyminen kielletään perustellen ja seuraava välitunti mietitään asiaa. (Asian käsittelyssä oppilaan mukana opettaja, ohjaaja, kake, tai rehtori/vararehtori). Esioppilaiden välituntia ei estetä.

Jos käyttäytymiseen joudutaan puuttumaan useamman kerran, siirrytään ojentamispolulla kasvatuskeskusteluun.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä