Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma 2017

Tavoitteet
1. Tutustutaan käsitteeseen tasa-arvo, rakennetaan ymmärrystä. Opitaan ottamaan tasa-arvokäsite huomioon eri näkökulmista. Tutkitaan omaa kouluyhteisöä ja ympäristöä tasa-arvon näkökulmasta.

Toteutustapa:

  • Tiimi valmistelee henkilöstöhuoneen taululle ajankohtaiseen Pedagogiikka ja kasvatus - teemaan liittyen sopivaa materiaalia oppilaiden ja opettajien käyttöön.
  • Aloitamme koulussamme järjestöyhteistyön niin, että jokaiseen teemajakson liittyen pyrimme tiimissä virittelemään jonkin järjestön kanssa yhteistyötä. Aihe tulee jotenkin aina liittymään tasa-arvon toteuttamiseen.

2. Puututaan johdonmukaisesti epäsopivaan kielenkäyttöön, käyttätymiseen ja seksuaaliseen häirintään. Ohjataan oikeisiin sukupuolineutraaleihin käyttäytymismalleihin.

Luodaan Monumento-malli (yleinen tuki), kuinka epäsopivaan käyttäytymiseen puututaan: Epäsopiva käyttäytyminen pysäytetään aina arjessa.

  • Epäsopivasta kielenkäytöstä seuraa suoraan 3min/10min rangaistus (1-2lk 3min). Esiopetuksen osalta kiroilusta seuraa puhuttelu ja yhteydenotto huoltajaan
  • Seksuaalinen käyttäytymisestä ja häirinnästä sekä muusta ei-toivotusta käyttäytymisestä käydään keskustelu. Käyttäytyminen kielletään perustellen ja seuraava välitunti mietitään asiaa. (Asian käsittelyssä oppilaan mukana opettaja, ohjaaja, kake, tai rehtori/vararehtori). Esioppilaiden välituntia ei estetä.

Jos käyttäytymiseen joudutaan puuttumaan useamman kerran, siirrytään ojentamispolulla kasvatuskeskusteluun.