6.luokan englannin opetuksen sisältöalueet

1. Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Syvennetään aiempia taitoja: Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin kielen levinnäisyyteen. Tutustutaan englannin maailmanlaajuiseen asemaan kielenä, jolla pärjää ympäri maailmaa. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.

Tutustutaan siihen, mitä muita kieliä omassa ympäristössä kuulee ja näkee, esim. lainasanojen esiintymiseen eri kielissä.

Edellisten taitojen lisäksi harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.

Lisäksi hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle omia ja aikuisten kokemuksia hyödyntäen.

2. Kielenopiskelutaidot

Syvennetään aiempia taitoja: Opetellaan antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta.

Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä.

Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa.

Edellisten taitojen lisäksi opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä.

3. Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Aiempia taitoja syvennetään ja laajennetaan:

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.

Keskeisiä aiheita ovat muun muassa oma elämänpiiri, sekä elämä englanninkielisessä ympäristössä.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monipuolisissa kielenkäyttötilanteissa pääpainon ollessa suullisessa harjoittelussa. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Aiheet laajenevat käsittelemään enemmän elämää ja toimintaa englanninkielisessä ympäristössä. Kielenkäyttötilanteissa pääpaino on edelleen suullisessa harjoituksessa.

Lisäksi valitaan aiheita yhdessä ottaen huomioon oppilaiden kiinnostuksen kohteet.

Kirjallisten kielenkäyttötilanteiden harjoittelu vahvistuu suullisten rinnalla.

Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.

Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esim. ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä