Ympäristöoppi

kokeessa 3.5. olisi hyvä tietää:

35
- Mitä viljoja Suomessa viljellään?
- Mihin tarkoituksiin eri viljoja käytetään?
- Viljan osien tunnistus
- Ohran, rukiin, vehnän ja kauran tunnistaminen ulkonäön perusteella
- Miksi pelloilla kasvatetaan heinää?
- Mitä öljykasveja Suomessa kasvatetaan?
- Mitä eroa on varhaisperunalla ja talviperunalla?
- Mitä muita kasveja pelloilla kasvatetaan (muutama esimerkkikasvi) ja mihin tarkoitukseen?
36
- Mitä eläimiä maatiloilla kasvatetaan lihatuotantoa varten?
- Mitä muita tuotteita samoista eläimistä saadaan?
- Mitä erikoista naudan ruoansulatuksessa on?
37
- Mitä asioita maatilalla eri vuodenaikoina tehdään?
- Mitä tarkoittaa luomuviljely?
38
- Mitä tarkoittaa ruuan elinkaari?
- Valmistaudu esittelemään jonkin tuotteen elinkaari (valitse jokin tavallinen tuote, esim. leipä, maito, juusto, liha jne)
39
- Miksi ulkomailta tuodaan ravinnoksi käytettäviä kasveja Suomeen?
- Mitä kasveja Suomeen tuodaan? (muutama esimerkkikasvi)
- Mitä tarkoittaa etninen ruoka?
- Esimerkit vähintään neljän eri maan/kulttuurin tyypillisestä ruoasta
- Mitä tarkoittaa reilu kauppa?

Kpl 27

1. Alle 200 metrin korkeudella merenpinnasta sijaitsevien alueiden nimitys
2. Yli 200 metrin korkeudella merenpinnasta sijaitsevien alueiden nimitys
3. Lämmin merivirta, joka alkaa Meksikonlahdelta ja virtaa Atlantin poikki, Norjan ohi Jäämerelle ja tuo lämmintä ilmaa pohjolaan
4. Norjan ja Ruotsin rajalla sijaitseva vuoristo
5. Yhteisnimitys Viron, Latvian ja Liettuan alueelle

Matkaesite

Matkaesite  

  

Olet töissä Skabamatkat-matkatoimistossa. Tehtävänäsi on suunnitella matkamessuille esite valitsemastasi Pohjoismaasta tai Baltian maasta 

Matkaesitteen on tarkoitus esitellä maasta löytyviä mielenkiintoisia asioita ja antaa hyödyllistä tietoa maahan matkaavalle. Matkaesitteeseen sisältyy kuluttajalle havainnollistava kartta maan nähtävyyksistä sekä kahden hengen pakettimatkan tarjous.  

  

Matkaesite sisältää ainakin: 

  

  

 • Yleistä tietoa maasta (kieli, valuutta, väkiluku, pääkaupunki, yms) 
 • Maan lippu 
 • Kuinka paljon matka maahan maksaisi? (Lento, hotellit) 
 • Kohteen hintataso ja esimerkkejä (kuinka paljon taksi maksaa, kuinka paljon ruoka maksaa) 
 • Mitä maassa kannattaa tehdä ja nähdä 
 • Onko maassa jotain uniikkia ja erikoista? 
 • Houkuttelevia kuvia kohteesta 
 • Jotain muuta, mitä? 

  

Lennot ja hotellit löytää esimerkiksi osoitteesta: 

Momondo.fi 

Ebookers.fi 

Rantapallo.fi 

  

Matkaesitteen ulkoasu: 

  

 • Karttakuva maasta, johon sijoitettu erilaisia mielenkiinnon kohteita, nähtävyyksiä, aktiviteettimahdollisuuksia yms. kartalle  

  

Kahden hengen pakettimatka maassa: 

  

 • Suunniteltu reitti, joka kiertää maan eri kohteita ja tarjoaa monipuolisen matkailukokemuksen 
 • Selvitä matkan kokonaiskustannukset (lennot, hotellit, nähtävyyksien yms hinnat) 

 

Matkamessut MA 4.2 

 

Torstai 

 

Matkamessujen valmistelu 

 

 • Pisteet maiden mukaan ryhmittäin 
 • Suunnitelkaa ja valmistelkaa esitys maastanne. Miten esittelette valmistamianne matkaesitteitä ja maitanne? 
 • Esityksen materiaalina käyttäkää matkaesitteiden tietoa ja etsikää padeilla maahanne sopivia kuvia ja videopätkiä (Nähtävyydet, aktiviteetit yms) 
 • Harjoitelkaa esityksenne huolella, että osaatte esitellä maatanne houkuttelevalla ja mielenkiintoisella tavalla 

 

Maanantai  

 

 • Messujen valmistelu ja pystyttäminen 
 • Matkamessut! 
 • Yleisö kiertää pisteitä ja maat esittävät yleisölle valmistelemiaan esityksiä 

 

 

Matkaesite-projektin arviointi 

 

Opintokokonaisuuden arvostelu sisältää: 

 

 • Työn ulkoasu 
 • Työn sisältö 
 • Työskentely matkaesitteen parissa 
 • Työskentely matkamessuilla 

 

Arviointiasteikko: 

 

 • Erinomainen 
 • Kiitettävä 
 • Hyvä  
 • Tyydyttävä 

 

Lisäksi sanallinen arviointi 

 

 

 

 

Työkaluesittely

Tee oman pöytäryhmän kanssa esittely työkalusta.

Esittelyssä pitää olla:
- Työkalun kuva oikeassa koossa (=1 ryhmän jäsen piirtää ja värittää mahdollisimman huolellisesti)
- Toimintaperiaatteen selitys (= loput ryhmän jäsenet kirjoittavat tekstinä)
 -> mitä seuraavista yksinkertaisista koneista työkalussa hyödynnetään ja miten: kiila, vipu, jousi
 -> jos työkalusta löytyy useampi kone, raportoikaa ne erikseen

Kirjoittakaa ja piirtäkää erillisille papereille, liimatkaa lopuksi valmiit kuvat ja tektit A3 -paperille


kokeessa 18.12. pitäisi osata:

- minkälaisia ominaisuuksia ilmalla on? (esim. miltä näyttää, tuoksuu, onko painavaa, voiko pakata jne)
- missä asioissa ihminen hyödyntää ilmaa?
- mitä tuuli on?
- miten ihminen hyödyntää tuulta?
- mitä tarkoittaa noste?
- miksi ilmalla täytetty pallo ei leiju ilmassa, mutta heliumilla täytetty pallo leijuu?
- miten kuumailmapallo toimii?
- mitä ilmaa pilaavia aineita kutsutaan ilmansaasteiksi?
- miten saasteita voi omilla valinnoillaan vähentää?
- miten varjot syntyvät?
- millaiset asiat heijastavat hyvin valoa?
- millaiset asiat imevät valoa/ eivät heijasta sitä?
- miten ihminen hyödyntää valon heijastumista?
- miten kupera linssi vaikuttaa valonsäteiden kulkuun?
- miten ihminen hyödyntää linssejä?
- miten ääni syntyy?
- miten ihmisen ääni syntyy?
- valmistaudu selittämään jonkin äänitutkimuksessa olleen soittimen toimintaperiaate (piano, kitara, metalofoni ja djembe-rumpu)
- mitä melu on ja miten siltä voi suojautua?

Kpl 16 ilma liikkuu

1. Millä nimellä kutsutaan ulkona esim. oksia heiluttavaa liikkuvaa ilmaa?
tuuli
2. Miten vesillä liikkumisessa käytetään hyödyksi liikkuvaa ilmaa?
vene, jossa on purje liikkuu tuulen avulla
3. Millä nimellä kutsutaan laitetta, jolla tuotetaan tuulen avulla sähköä?
tuulimylly/ tuulivoimala
4. Mitä muuta kaasua kuin happi ilma sisältää? mainitse yksi.
typpi, hiilidioksidi, helium, 
5. Kumpi painaa enemmän, litra ilmaa vai litra vettä?
Litra vettä

To 11.10. kokeessa olisi hyvä osata:

kpl 1
- Millaisia elinympäristöjä Suomessa on? Varaudu esittelemään ainakin kolmea erilaista elinympäristöä
kpl 2
-Mitä kasveja niityillä ja pientareilla kasvaa tyypillisesti? Varaudu tunnistamaan.
-Mitä eläimiä niityillä ja pientareilla elää? 
-Miksi niittyjen suojelu on nykyisin lisääntynyt?
-Mitä tarkoittaa piennar, mesi, siitepöly ja uhanalainen
kpl 3
-Miten metsä ja suo eroavat toisistaan? Mitä yhteistä niillä on? Yleisimpiä kasveja molemmista.
-Mihin eläimet tarvitsevat metsiä?
-Mitä eroa on havupuulla ja lehtipuulla?
kpl 4
-Mitä osia puussa on?
-Miten puun iän voi selvittää?
-Miten puun pitkä runko hyödyttää puuta?
-Mitä tarkoittaa tyvi, latva, kuori, kanto ja neulanen
-Varaudu tunnistamaan havu-ja lehtipuita (s.18-19)
kpl 5
-Miten talousmetsää hoidetaan? Vihkossa oleva muistiinpano "puun kierto metsissä"
-Miksi kaaviossa olevia toimenpiteitä tehdään?
-Mihin käyttökohteisiin talousmetsistä saadaan raaka-aineita?
-Mitä tarkoittaa taimi, harvennushakkuu, kelo, sukupuutto
kpl 6
-Mitä tarkoittaa käsite "nisäkäs"
-Miten kasvinsyöjät ja pedot eroavat toisistaan?
-Varaudu nimeämään yksi kasvinsyöjä ja yksi peto ja vertailemaan niitä keskenään
kpl 7
-Varaudu nimeämään yksi metsäkanalintu, yksi petolintu ja yksi parvissä elävä lintu ja kertomaan niiden ravinnosta
kpl 8
-Mitä ero hyönteisillä ja hämähäkeillä on? Varaudu vertailemaan. 
kpl 9
-Mitä tarkoittaa ravintoketju?
-Miten kasvit, kasvinsyöjät, pedot ja hajottajat liittyvät ravintoketjuun?
-Varaudu kertomaan esimerkki ravintoketjusta oikeilla kasvi/eläinlajeilla. Huom! mieti myös hajottajan kohdalle jokin laji valmiiksi!

kpl 4 lukuläksy

1. Millä osalla puut ottavat vettä maasta?
juuret, juurilla, 
2. Millä nimellä kutsutaan puun yläosaa?
latva, puun latva, latvaksi jne.
3. Millä nimellä kutsutaan havupuun piikkimäisiä ja kovia lehtiä?
neulanen, havun neulanen = 1p, havu= 0,5p
4. Mitä puun sisältä löytyvistä tummista ja vaaleista renkaista voi laskea?
puun iän, vuosia, iän= 1p, vuosirenkaat = 0,5p
5. Mitä etua puulle on siitä, että se kasvaa korkeaksi (tai ainakin korkeammaksi kuin viereiset kasvit)?
se saa valoa, se kamppailee/kilpailee valosta

kpl 2 lukuläksy

1. Millä nimellä kutsutaan avointa kasvupaikkaa, jossa on paljon erilaisia kasveja?
2. Millä nimellä kutsutaan tien varsilla sijaitsevia valoisia kasvupaikkoja?
3. Mitä sokeripitoista nestettä hyönteiset imevät kukista?
4. Mitä jauhomaista ainetta kukassa vierailevaan hyönteiseen kukasta tarttuu?
5. Millä yhteisnimityksellä kutsutaan kasvia tai eläintä, joka on vaarassa hävitä luonnosta kokonaan?

Kasvion kasvit ja ohjeet

4. luokan kasvioon kerättävät kasvit:

Puut: lehti/neulanen riittää
Rauduskoivu
Hieskoivu
Harmaaleppä
Kataja
Kuusi
Mänty
Paju
+ 2 vapaavalintaista puulajia

Niityn ja pientareen kasvit: koko kasvi juurineen -> valitse pieni yksilö
Päivänkakkara (jos löytyy, voi korvata jollain toisella kukalla, esim. syysmaitiaisella )
Pietaryrtti
Siankärsämö
Kissankello tai Harakankello
Puna-apila
Pujo
+ 2 vapaavalintaista niityllä/pientareella kasvavaa kasvia

Sammalet: koko kasvi 
Rahkasammal
+ 2 vapaavalintaista sammalta

Varpukasvit: yksi oksa, jätä marjat pois
Puolukka
Mustikka

Kuivumaan laittaminen:

-
Avaa kasvin lehdet ja kukinto ja asettele se sanomalehtien väliin kirjan aukeamalle.
-Jätä muutama sivu kirjassa väliä ja toista kasvien asettelu. Muista sanomalehti.
-Kun kaikki kasvit on sanomalehtineen päivineen kirjan välissä, jätä kirja takapöydälle.
-Kirjoita teipinpalaan oma nimi ja laita se kirjan päälle.

Kasvien kontaktimuovitus:

-Asettele kuivattu kasvi siististi mustan paperin päälle.
-Tuntomerkit, esim. kukat ja lehtien etupuoli näkyville.
-Leikkaa kontaktimuovista vähintään 2cm joka suuntaan isompi pala. Käytä apuna kontaktimuovin ruudukkoa.
-Aseta kontaktimuovi kasvin päälle.
-Kirjoita kasvin nimi erilliselle nimilapulle ja liimaa lappu kasvin viereen.
-Vain 1 kasvi/ paperi!!

Arviointi:
7 kasvia tai vähemmän = 1*
8-15 kasvia = 2*
16-19 kasvia = 3*
20 kasvia tai enemmän = 4*

Kokeessa 8.2. pitäisi osata

- Mitä olomuotoja vedellä on?
- Missä lämpötiloissa vesi muuttaa olomuotoaan?
- Millä nimityksillä veden olomuodon muutoksia kutsutaan (esim. neste -> kiinteä = jäätyminen)
- Mitä olomuotoja kaikilla muilla aineilla on?
- Nimeä aineita, jotka ovat huoneenlämmössä a) kaasumaisia b) nestemäisiä c) kiinteitä
- Miten vesi kiertää luonnossa?
- Miten haihtuminen ja tiivistyminen liittyvät veden kiertoon luonnossa?
- Miksi laiva kelluu, mutta rautanaula ei?
- Millä nimellä kutsutaan veden kannattelevaa ominaisuutta?
- Mitä välineitä veneillessä pitää olla mukana?
- Mikä taito on hyvä osata veteen joutumisen varalta?
- Miksi järvessä kannattaa aina uida rannan suuntaisesti eikä keskelle järveä?
- Miksi veneeseen ei saa mennä liikaa ihmisiä?
- Miksi veneessä ei saa seisoa?
- Miksi ukonilmalla veneilyä tulee välttää?

Lämpötilojen mittaus

Työskentely tapahtuu ryhmissä. Koska lämpömittareita on vain kolme (3), yksi ryhmä työskentelee kerrallaan.
Kun et ole tekemässä mittauksia, tehtävänä on:
- Lue oppikirjasta s. 56 - 57
- työkirja s. 54 - 55 t. 1-4

Mittaukset
1. Liimaa mittauslomake ympäristöopin vihkoon. Jos vihkoa ei löydy, liimaa lomake kirjan sisäkanteen.
2. Täytä oma arvio -sarake. Muista lämpötilan yksikkö °C
3. Tee ryhmän kanssa mittaukset
4. Merkitse tulokset muistiin mittaustulos -sarakkeeseen.

kertaus vastaukset

1. pyörätie
2. jalkakäytävä
3. suojatie
4. a) odota linja-autoa rauhallisesti tien reunassa
b) istu omalla paikalla, pidä turvavyö kiinni, älä häiritse kuljettajaa
5. a) lampun pitää toimia, jotta sinut nähtäisiin pimeällä
b) jarrujen pitää toimia, jotta saisit pyörän pysähtymään
c) soittokellon pitää toimia, jotta voisit ilmoittaa muille tienkäyttäjille tulostasi
d) ketjujen pitää olla kunnossa, jotta saisit pyörän liikkeelle ja käytettyä jalkajarrua
6. a) 1 b) 4 c) 3
7. kts. taulu
8. a) pohjoinen b) koillinen c) itä d) kaakko e) etelä f) lounas g) länsi h) luode
9. a) vesi b) pelto c) tie d) polku e) rakennus
10. a) 40 m b) 50 m c) 90 m d) 100 m
11. kts. taululla oleva kartta ja värit

Kokeessa ti 3.10. olisi hyvä osata ainakin nämä asiat

- Miksi liikenteessä ei kannata kuunnella musiikkia?
- Miksi heijastinta pitää käyttää pimeällä?
- Miltä näyttävät suojatie, jalkakäytävä, pyörätie ja yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä -liikennemerkit?
- Missä reunassa kuljetaan maantiellä ja yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä jos liikut jalan tai pyörällä
- Miten toimitaan linja-autoa odottaessa ja siinä matkustaessa?
- Mitä osia polkupyörässä on?
- Miksi on tärkeää, että polkupyörän osat ovat toimia ja hyväkuntoisia?
- Miksi pyöräilykypärää pitää käyttää pyörällä ajaessa?
- Millaisia ohjeita antaisit pyörällä liikkumisesta julkisilla teillä?
- Kaikki ilmansuunnat <--- TÄRKEÄ, PITÄÄ OSATA!
- Millaisella karttamerkillä kuvataan: vettä, peltoa, teitä, rakennuksia ja polkuja
- Mitä tarkoittaa kartan mittakaava?
- Mitä asioita opaskartasta voi nähdä/löytää?
- Mitä kartan korkeuskäyrillä kuvataan?