Yhteiskuntaoppi

kokeessa pitäisi tietää

kpl 6
- Mitä tarkoittaa itsenäinen valtio?
- Mitä tarkoittaa hyvinvointivaltio?
- Miten hyvinvointivaltiossa kohdellaan heikompiosaisia?

kpl 7
- Mitä tarkoittaa tasa-arvo?
- Minkä asioiden perusteella Suomen lain mukaan ei saa ketään syrjiä?

kpl 8
- Ketkä kuuluvat Suomen väestöön?
- Mitä tarkoittaa vähemmistöryhmä?
- Mitä kielivähemmistöjä Suomessa on?
- Mitä oikeuksia vähemmistöryhmien edustajilla on?

kpl 9
- Mitä reittejä kansainvälisiä vaikutteita Suomeen tulee?
- Mitä tarkoittaa uussuomalainen?
- Mitä tarkoittaa pakolainen?

kpl 10
- Mitä tarkoittaa demokratia?
- Mitä eroa on edustuksellisella demokratialla ja suoralla demokratialla?

kpl 11 
- Millä tavalla kansanedustajat valitaan eduskuntaan?
- Mistä asioista eduskunta päättää?

kpl 12
- Millä nimellä hallituksen jäseniä kutsutaan?
- Millä nimellä kutsutaan hallituksen johtajaa?
- Mitä presidentti tekee?
- Kuinka monen vuoden välein presidentinvaalit pidetään?