Käsityö

Virtapiirit

- Laita nettiselain päälle ja suunnista osoitteeseen tinkercad.com
- Kirjaudu sisälle omilla tunnuksillasi tai yhteyskäyttötunnuksella: juhanluokka17@gmail.com  ss: Raneonking1

Toteuta seuraavat virtapiirit.
-> Jos olet kirjautunut omilla tunnuksillasi, tallenna jokainen toimiva virtapiiri ja aina uuteen tehtävään siirryttäessä luo uusi suunnitelma.

1. Paristo (1.5V), joka pyörittää DC-moottoria

2. Paristo (1.5V), joka pyörittää DC-moottoria, kytkimellä päälle ja pois

3. Kaksi paristoa (1.5V), jotka pyörittävät DC-moottoria, kytkimellä päälle ja pois, lisäksi merkkivalo (led), joka syttyy, kun moottori on päällä. Kytke paristot sarjaan (johto toisen pariston plussasta miinukseen)

4. 9V paristo, kaksi moottoria, kytkimellä valinta kumpi moottoreista on päällä, lisäksi on-off -kytkin. Bonus: merkkivalot molemmille moottoreille

5. 9V paristo, 1 moottori, jolle nopeussäätö kytkimellä: hidas ja nopea. On-off -kytkin. (käytä nopeussäätöön vastusta =resistor)

6. Oman valokoristeen kytkentä, käytä rgb-lediä

7. Kytkimellä värinvalinta kahdelle eri värille rgb-ledillä

8. 2 moottoria, joilla merkkivalot ja nopeussäätö potentiometrillä. Moottorin valinta kytkimellä. Toinen moottori pyörii myötäpäivään ja toinen vastapäivään.

Säilytysprojekti

Suunnittele ja valmista jollekin omistamallesi/perheesi omistamalle tavaralle/tavaroille säilytysratkaisu.

Kriteerit:
-Säilytettävän tavaran tulee oikeasti olla olemassa.
-Työstä oltava suunnitelmat sopivassa mittakaavassa.
->Suunnitelmista käy selkeästi ilmi työn mitat ja ulkomuoto -> piirrä tarvittaessa useampi kuva.
-Suunnitelmaan on mietitty sopivat ja tarkoituksenmukaiset materiaaliratkaisut.
-Materiaaleja käytettävissä kohtuudella -> pyritään välttämään fyysisesti isoja töitä.
-Tavoiteaika: työ on valmis hiihtolomaan mennessä.

Istuinprojekti

Suunnittele ja valmista istuin.

kriteerit työlle:
- työssä pitää käyttää sekä pehmeitä että kovia materiaaleja tarkoituksenmukaisesti
- mikään työn mitta ei saa ylittää 1 metriä
- ennen aloittamista työstä on tehty suunnitelmat, josta muoto ja mitat käyvät ilmi
- työn pitää kestää 6. luokkalaisen oppilaan normaali istuminen.
- työn oltava valmis syyslomaan mennessä.

Työn etenemisen raportointi tehdään oppimispäiväkirjan muodossa

Itsearviointi:
1. Mikä työssä onnistui hyvin?
2. Mikä asia vaatisi vielä harjoittelua/ei onnistunut?
3. Mitkä asiat olivat helppoja työtä tehdessä?
4. Mitkä asiat tuntuivat vaikeilta?
5. Mitä opin työtä tehdessä?