Historia

Kokeess 28.1. olisi hyvä osata

kpl 11
- Mitä tarkoittaa renessanssi?
- Mistä silloin oltiin kiinnostuneita?
- Mitä arvostettiin?
- Kuka keksi kirjapainotaidon?
- Mitä hyötyä kirjapainotaidosta oli?

kpl 12
- Valmistaudu kertomaan yhdestä renessanssitaiteen mestarista
(DaVinci, Michelangelo, Shakespeare)

kpl 13
- Mitä epäkohtia Martin Luther näki katolisen kirkon toiminnassa?
- Mitä tarkoittaa käsitteet: teesi, uskonpuhdistus eli reformaatio

kpl 14
- Miksi löytöretkiä ryhdyttiin tekemään?
- Mistä Kristoffer Kolumbus on tunnettu?
- Mistä Americo Vespucci on tunnettu?
- Mitä Fernao Magalhaes teki ensimmäisenä?
- Miten luulet löytöretkien muuttaneen renessanssin ajan ihmisten maailmankuvaa?

kpl 15
- Millainen intiaaniheimo Asteekit oli?
- Miten Asteekkien valtakunta tuhoutui?
- Millainen intiaaniheimo Inkat olivat?
- Mitä samaa ja mitä eroavaisuuksia Asteekkien ja Inkojen välillä oli?

kpl 16 
- Mitä uusia kasveja Eurooppaan saatiin löytöretkien seurauksena?
- Mitä tarkoittaa käsitteet: siirtokunta, orja

kpl 17
- Mitä tarkoittaa käsitteet: dynastia, Suurmogulien valtakunta, siirtomaa, kielletty kaupunki

Kokeessa 26.11. olisi hyvä tietää:

kpl 6
- Keitä viikingit olivat?
- Missä asioissa viikingit olivat taitavia?
- Miten viikingit liikkuivat paikasta toiseen?
- Millä alueilla viikingit liikkuivat?
- Mitä viikingit tekivät matkoillaan?
- Mihin viikinkiaika päättyi?
- Mitä tarkoittaa käsitteet: Riimu

kpl 7
- Millaista Suomen alueella oli viikinkiaikana?
- Millä alueilla oli asutusta 700-1000 -luvuilla?
- Miten Suomen alueella asuvat ihmiset hankkivat elantonsa 700-1000 luvuilla?
- Millaisia uskomuksia tuon ajan ihmisillä oli?
- Mitä jumalia muinaissuomalaisilla oli?
- Keitä saamelaiset olivat?
- Mitä tarkoittaa käsitteet: hautalöytö, peijaiset, samaani

kpl 8
- Mille Suomen alueille ristiretkiä tehtiin?
- Miksi Suomen alueelle rakennettiin linnoja ruotsalaisten toimesta?
- Mitä tarkoittaa pähkinäsaaren rauha?
- Miten kristinusko näkyi ihmisten elämässä?
- Mitä kaupunkeja Suomen alueelle muodostui keskiajala?
- Mitä kaupungeissa tehtiin?
- Mitä tarkoittaa käsitteet: piispa, ristiretki, itämaa, hansa-liitto

kpl 9 
- Mitä keskiajan ihmiset söivät?
- Miten uskonto vaikutti ihmisten ruokatapoihin?
- Mitä juhlia keskiajan ihmiset viettivät?
- Mitä tarkoittaa käsitteet: kaskiviljely, sarka, savupirtti, riihi

kpl 10
- Miten Turku syntyi/muodostui kaupungiksi?
- Millaista opiskelu Suomen ensimmäisessä koulussa oli?
- Miten keskiajan Turusta on saatu historiallista tietoa?
- Mitä tarkoittaa käsitteet: arkeologi, katedraalikoulu, tuomiokirkko

Kokeessa 8.10. olisi hyvä osata

- Milloin keskiaika oli?

kpl1
- Mitä Rooman valtakunnalle tapahtui keskiajan alussa?
- Mitä kaupungeille tapahtui keskiajan alussa?
- Miksi ihmiset muuttivat kaupungeista pois?
- Miksi ihmiset asettuivat asumaan kartanoiden lähistölle?
- Mitä ihmiset ostivat kauppiailta?
- Mitä seuraavat käsitteet tarkoittavat: maaorja, Bysantti, kolmivuoroviljely

kpl2
- Kuka Kaarle Suuri oli?
- Mitä merkittävää hän saavutti?
- Mitä tarkoittaa aatelinen?
- Mitä tarkoittaa läänityslaitos? Miten se toimi?
- Miten aatelissuvut toimivat keskenään?
- Missä aateliset asuivat?
- Mitä ammatteja aatelisten jälkeläiset hankkivat/saivat?

kpl3
- Miten Kristinusko levisi Länsi-ja Keski-Euroopassa?
- Miten keski-aikaiset luostarit toimivat, ketä siellä asui ja mitä he tekivät siellä?
- Miten Paavi liittyi Länsi-Euroopan hallitsemiseen?
- Miten Kristinusko vaikutti tavallisten ihmisten elämään?
- Mitä tarkoittaa käsitteet: kirkonkirous, pyhimys, goottilainen tyyli

kpl4
- Missä, milloin ja kenen toimesta Islam syntyi?
- Miten Islam levisi suurelle alueelle?
- Miksi ihmiset kääntyivät Islaminuskoon?
- Mitä tieteellisiä saavutuksia Islamilaisessa valtakunnassa tehtiin?
- Mitä tarkoittaa ristiretki? Minne ne suuntautuivat ja mikä niiden tarkoitus oli?
- Mitä vaikutteita islamilaisesta valtakunnasta eurooppalaiset ottivat?
- Mitä tarkoittaa käsitteet: Cordoba, profeetta Muhammed, Mekka, Konstantinopoli

kpl5
- Miksi ihmiset muuttivat takaisin kaupunkeihin?
- Millainen kaupunkien rakenne oli sydänkeskiajalla?
- Mitä tarkoittaa kaupunkien itsenäistyminen?
- Mitä käsityöläisten ammattikunnat tekivät?
- Miten keskiajalla pääsi käsityöläisammattiin?
- Mikä musta surma on? Miten se vaikutti Eurooppaan?
- Mitä tarkoittaa käsitteet: porvari, raati, kaukokauppa

Nimetön #75ef

1. Mikä uskontokunta oli keskiajalla merkittävässä asemassa Euroopassa?
Kristinusko / katolinen kirkko

2. Kenellä oli keskiajalla eniten vaikutusvaltaa koko Euroopan alueella?
Paavilla

3. Millä nimellä kutsuttiin kirkon pyhäksi julistamaa henkilöä?
Pyhimys

4. Millä kielellä jumalanpalvelukset pidettiin keskiajalla?
Latina

5. Mitä luostareissa tehtiin? (vähintään 2 asiaa)
Autettiin muita ihmisiä, rukoiltiin, viljeltiin maata/tehtiin töitä, kehitettiin maanviljelyä, pidettiin Jumalanpalveluksia, kopioitiin kirjoja

Hi-koe

1. Misstä antiikin Roomaan liittyvästä sanasta on kyse? Kirjoita 
a) antiikin Rooman rikas maanomistaja
b) antiikin Rooman tavallinen vapaa kansalainen, esim. kauppias
c) antiikin Rooman kerrostalo
d) tavallisten kansalaisten edustaja antiikin Rooman kansankokouksissa
e) taistelija antiikin Rooman taistelunäytöksissä

2. Selitä, mitä olivat
a) Colosseum
b) Via Appia
c) Circus Maximus
d) Forum 
e) Akvedukti
f) Pantheon

3. Ovatko väitteet oikein vai väärin?
a) Rooman kaupunki syntyi Tiber-joen varrelle
b) Germaanit perustivat Rooman kaupungin
c) Roomalaiset taistelivat Italian niemimaasta etruskien kanssa
d) Roomalaiset sotivat karthagolaisia vastaan useita kertoja
e) Roomalaiset perustivat Pariisin, Lontoon ja Wienin
f) Roomalaiset johtivat valloittamiaan kansoja "hajota ja hallitse" -menetelmällä
g) Rooman rauhallista kukoistuskautta kutsutaan nimellä pax romana

4. Kerro Gaius Julius Caesarista kaikki, mitä tiedät

5. Kerro Rooman jakautumisesta kaikki, mitä tiedät

Kokeessa 15.5. olisi hyvä osata:

kpl 21
- Milloin Rooma perustettiin?
- Keitä etruskit olivat?
- Mitä roomalaiset oppivat etruskeilta?
- Mistä roomalaisten jumalat ovat peräisin?
- Mitä tarkoittaa konsuli?
- Mitä tarkoittaa senaatti?
- Miten roomalaiset varmistivat, että valloitetut kansat eivät liittoutuisi heitä vastaan?

kpl 22
- Miten Karthago liittyy Rooman laajenemiseen?
- Millainen rooman armeija (legioona) oli?
- Millaista oli olla legioonalainen?
- Mitä Roomalle tapahtui tasavallan aikana?
- Kuka oli Caesar?
- Kuka oli Augustus?

kpl 23
- Miten ihmisen syntyperä vaikutti ihmisen elämään antiikin Roomassa?
- Mitä tarkoittaa patriisi?
- Mitä tarkoittaa plebeiji?
- Mitä tarkoittaa kansantribuuni?
- Mitä tarkoittaa veto-oikeus?
- Mitä tarkoittaa provinssi?
- Millainen orjien asema oli?
- Miten orja saattoi päästä vapaaksi?

kpl 24
- Millaista koulunkäynti oli antiikin Roomassa?
- Mitä tarkoittaa insula?
- Mitä tarkoittaa domus?

kpl 25
- Millaisia ajavietteitä roomalaisilla oli?
- Mitä tarkoittaa gladiaattori?
- Mitä tarkoittaa amfiteatteri?

kpl 26
- Mistä materiaaleista roomalaiset rakensivat rakennuksia?
- Mitä hyötyä oli kestävien teiden rakentamisesta?
- Mitä tarkoittaa akvedukti?

kpl 27
- Millaisia vaikeuksia Rooman valtakunta kohtasi?
- Kerro Itä -ja Länsi-Roomasta?
- Mitä Länsi-Rooman hajoamisesta seurasi?

11.5. historian ohjeet

1. Tee työkirjasta s. 76-77 kaikki tehtävät
2. Aloita kokeeseen kertaaminen, koe on perjantaina 15.5.
-> koealue on s.114-143
-> koe tehdään ilman muistiinpanoja tai muita apuvälineitä
-> muistiinpanojen tekeminen on kuitenkin erinomainen tapa opiskella, joten ne kannattaa tehdä
-> laitan tärkeät asiat totuttuun tapaan listaksi peda.netiin maanantain aikana

4.5. historian ohjeet

1. Lue oppikirjasta s.148-149
2. Tee oppikirjasta s. 148 alalaidan tehtävä vihkoosi. Tällä kerralla kuvan piirtäminen on noista vaihtoehdoista helpoin toteuttaa.

28.4. historian tehtävät


1. Katso opetusvideo ja tee muistiinpanot vihkoosi
2. Lue oppikirjasta s.136-139
3. Vastaa työkirjan s. 74-75 tehtäviin 1-3

4. 5A-luokan oppilas: lähetä kuva työkirjan aukeamasta Juhalle, kun olet valmis
5B-luokan oppilas: lähetä kuva työkirjan aukeamasta Minnalle, kun olet valmis

21.4. historian tehtävät


1. Katso kpl 25 opetusvideo ja tee muistiinpanot vihkoosi
2. Lue oppikirjan kpl 25, s.132-135
3. Vastaa oppikirjan s. 135 kysymyksiin vihkoosi.
---> Jokaiseen vastaukseen vähintään kaksi kokonaista virkettä.
4. Lähetä kuva Juhalle vastauksistasi, kun olet valmis

Jos esim. gladiaattoriaihe kiinnostaa, voit tutustua myös näihin artikkeleihin:
https://www.kemia-lehti.fi/wp-content/uploads/2015/09/Gladiaattorit_olivat_aikansa_supersankareita_Kemia-lehti_09092015.pdf
https://fi.wikipedia.org/wiki/Gladiaattori

20.4. historian tehtävät

1. Lue vielä kpl 24 tarvittaessa uudelleen läpi
2. Vastaa työkirjan s. 70-71 tehtäviin 1-4
-> Huom! Tehtävä 4 on tutkimistehtävä, joten oletuksena on, että oikeasti tutkit asiaa. Vastaukseen vähintään kolme kokonaista virkettä.
3. Lähetä opelle kuva aukeamasta, kun olet valmis

14.4. historian tehtävätPääsiäinen sotki hieman historian tuntien rytmitystä. Tänään on tehtäviä kahdesta kappaleesta. Lue tarkasti mitä tehtäviä tänään pitää tehdä:

1. Työkirja s. 68-69 teht. 1-3.
2. Katso yllä oleva opetusvideo ja tee sen pohjalta muistiinpanot vihkoosi.
3. Lue oppikirjasta s. 128-131. 
4. Tee oppikirjan s. 131 vihkotehtävä 1-3.
-->Kirjoita kokonaisin lausein ja selkeällä käsialalla.
-->Keksi jokaiseen kysymykseen vähintään kolme erillistä asiaa, joista kerrot.
5. Lähetä tämän päivän urakkatehtävistä kuvat opelle.

6.4. hissan ohjeet

1. Tarkista työkirjan s. 62-63 tehtävät. Tarkistuskuva Teamsin tiedostoissa.
2. Tee työkirjasta s. 64-65 kaikki tehtävät

Bonus: Plussaa historian arviointiin saat tutkimalla Julius Caesaria lisää. Työkirjassa on s. 66 ja 67 tehtävät 1 ja 2. Plussabonuksen merkitsen muistiin, kun lähetät kuvan ko. aukeamasta. Vastaukset pitää olla kirjoitettu kokonaisin lausein ja niiden on oltava järkeviä.

30.3. hi ohjeet

1. Tarkista vihkotehtävät, Teamsin tiedostoissa tarkistuskuva. 3 tehtävän jumalien nimiä pohtiessa planeetoista on apua, ne nimittäin on nimetty roomalaisten jumalien mukaan. Lisäksi ne on kopioitu suoraan kreikkalaisilta, eli Zeuksen nimi muuttui Juppiteriksi, Afrodite Venukseksi, Ares Marsiksi jne.

2. Tee työkirjasta s. 62-63 kaikki tehtävät

24.4. Historian ohjeet1. Katso video ja tee sen pohjalta muistiinpanot vihkoosi
2. Lue kpl 21, s. 114-117
3. Vastaa oppikirjan s. 117 kysymyksiin 1-3 vihkoosi. Tehtävään 3 riittää listaus löytämistäsi tiedoista.
4. Lähetä opelle kuva, jossa näkyvät tekemäsi muistiinpanot ja tehtävien vastaukset. Jos eivät mahdu yhteen kuvaan, ota kaksi :)
numero, johon kuvat lähetetään: 040 630 6052. Jos käytössäsi on whatsapp, käytä sitä.

23.3. historian koe

-Kokeessa saat käyttää tekemiäsi muistiinpanoja
-Kysymykset näet ohjeitten alla
-Kirjoita vastaukset Officessa Word-tiedostoon. Voit kopioida kysymykset Wordiin ja kirjoittaa vastaukset niiden perään tai laittaa kysymyksen numeron ja vastauksen sen jälkeen.
-Jätä kuitenkin tyhjä rivi aina, kun kysymys vaihtuu. Eli yksi vastaus yhteen kappaleeseen.
-Nimeä lopuksi word tiedostosi muotoon "historian koe oma nimi", eli esim "historian koe juha".
-Jaa word-dokumentti opelle, kun olet valmis
-Word-dokumentin jako klo 14.00 mennessä!
-Jos kysyttävää/ongelmia/et ymmärrä kysymystä, helpoimmalla pääset soittamalla opelle 040-6306052

Kysymykset:

1. Selitä seuraavat käsitteet:
a) Ilias ja Odysseia
b) Oraakkeli
c) Polis
d) Metoikki
e) Komedia
f) Olympialaiset

2. Kerro kreikkalaisista jumalista. (nimi, minkä asian jumala oli jne)

3. Mitä eroa on myytillä ja historiallisella tapahtumalla? Selitä ja kerro yksi esimerkki antiikin Kreikan myytistä ja historiallisesta tapahtumasta.

4. Vertaile antiikin ajan Ateenaa ja Spartaa. 

5. Kerro tieteen kehittymisestä antiikin Kreikassa. (esim. tiedemiesten nimiä, mitä ansioita heillä oli, mitä asioita keksittiin jne)

6. Kerro Aleksanteri Suuresta ja hänen saavutuksistaan. (esim. missä syntyi, kuka häntä opetti, mitä teki ja missä järjestyksessä)

Ti 17.3. ohjeet historiaan

- Kertaa kokeeseen. Koe on maanantaina 23.3.
- Voit valmistaa A4-sivun mittaiset muistiinpanot. Älä kirjoita muistiinpanoihin sanasta sanaan kirjaa uudelleen, vaan avainsanoja ja -asioita, jotka auttavat muistamaan käsitellyt asiat.
- Alla on listaus mitkä asiat ovat tässä jaksossa tärkeitä, ja näinollen olisi hyvä osata kokeessa.

Kokeessa 23.3. pitäisi osata:

kpl 15
- Mitä tarkoittaa sana "Antiikki"?
- Mitä tarkoittaa minolainen kulttuuri?
- Mitä tarkoittaa mykeneläinen kulttuuri?
- Mikä Ilias ja Odysseia on?
- Mitä jumalia kreikkalaisilla oli?
- Miten jumaliin pidettiin yhteyttä?
- Mitä eroa on myytillä ja historiallisella tapahtumalla? Mieti valmiiksi esimerkki molemmista

kpl16
- Mitä tarkoittaa kaupunkivaltio?
- Millaista Spartassa oli?
- Millaista Ateenassa oli?
- Miten Marathonin taistelu liittyy Kreikan historiaan?

kpl 17
- Millaisia antiikin Kreikan kaupunkien rakennukset olivat?
- Mitä eroa oli vapailla kansalaisilla, metoikella ja orjilla?
- Mitä aineita antiikin ajan koulussa opiskeltiin ja pidettiin tärkeinä?
- Millaista antiikin ajan ruoka oli?

kpl 18
- Millaisia antiikin ajan teatteriesitykset olivat?
- Miten tragedia ja komedia liittyy antiikin teatteriin?
- Mitä Olympialaisissa tapahtui?
- Mitä eroa on joonialaisella, korinttilaisella ja doorilaisella pylväällä?
- Mitä asioita kreikkalaiset taiteilijat kuvasivat töissään?

kpl 19
- Miten Sokrates, Platon ja Aristoteles liittyvät antiikin Kreikan historiaan?
- Mitkä muut tieteenalat kehittyivät filosofian pohjalta antiikin Kreikassa?
- Mieti valmiiksi kaksi esimerkkiä kreikkalaisista tiedemiehistä ja heidän keksinnöistään

kpl 20
- Kuka oli Aleksanteri Suuri?
- Miksi hän on merkittävä henkilö antiikin Kreikan historiassa?
- Miten Aleksanteri Suuren sotaretki eteni?
- Mitä tarkoittaa hellenismi?

kokeessa 10.12. pitää tietää:

kpl 6
- mitä tarkoittaa pronssikausi?
- mitä tarkoittaa rautakausi?
- mistä asioista ihmisyhteisön tunnistaa korkeakulttuuriksi?
- millaisille alueille korkeakulttuurit kehittyivät?

kpl 7
- missä mesopotamia sijaitsee?
- mitä termit mesopotamia, sumerit ja Babylonia tarkoittavat?
- mitä tarkoittaa nuolenpääkirjoitus?
- mitä asioita sumerit keksivät?
- mitä tarkoittaa Hammurabin laki?

kpl 8
- mitä terrakottasoturit ovat?
- miksi kiinanmuuri rakennettiin?
- mitä erikoista indus-kulttuurissa on? (mitä keksivät, mitä kulttuurista tiedetään?)

kpl 9
- mitä tarkoittavat termit farao, papyrus ja hieroglyfi?
- minkä joen ympärille Egyptin kulttuuri muodostui?
- miksi juuri joen ympäristö oli hyvä paikka asettua aloilleen?
- minkälainen hierarkia (=arvojärjestys) Egyptissä oli?
- mitä etuoikeuksia ylemmillä yhteiskuntaluokilla oli?
- mihin luokkaan suurin osa Egyptin väestä kuului?

kpl 10
- valitse kappaleesta mielestäsi tärkeimmät asiat
--> käytä väliotsikoita apuna

kpl 11
- Mitä tarkoittaa pyramidi, palsamointi, muumio ja sarkofagi?
- Ketkä päätyivät kuoltuaan palsamoiduiksi muumioiksi?
- Miksi ruumiita palsamoitiin? Mihin egyptiläiset uskoivat?
- Millä tavoin egyptiläiset harjoittivat uskontoa?

kpl4 pistari

1. Millä nimellä kutsutaan aikakautta, jolloin ihmiset maalasivat luolamaalauksia, keksivät tulen ja tekivät kivestä työkaluja
kivikausi

2. Millä nimellä kutsutaan pienikokoisia naisia esittäviä veistoksia?
venus-patsas

3. Mitä asioita luolamaalaukset pääasiassa esittää? mainitse kaksi tärkeintä = 2p
ihmisiä, eläimiä, tapahtumia

4. Mikä Çatal Höyük oli?
kivikautinen kaupunki

5. Mitä 40 000 vuotta sitten tehdyistä maalauksista ja patsaista voi saada selville?
mitä tapahtui, millaista elämä oli, mitä ihmiset ajattelivat

Nimetön #b521

1. Mistä Aasian maasta nuudelit ovat lähtöisin?
Kiina/ Japani
2. Millä nimellä kutsutaan ihmistä, joka on joutunut pakenemaan kotimaastaan esim. sodan takia?
pakolainen
3. Millä nimellä kutsutaan Suomeen pysyvästi asettuneita, ulkomailta muuttaneita ihmisiä?
uussuomalainen, maahanmuuttaja 0,5p
4. Millä nimellä kutsutaan valtion jäseniä, eli ihmisiä, jotka maassa asuvat?
kansalainen, kansan jäsen, kansa = 1 väestö =0,5
5. Mistä maasta maatuska-nuket ovat lähtöisin?
Venäjä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä