3-4 luokkien yhteinen monialainen oppimiskokonaisuus