Seudulliset linjaukset oppilashuolto ja tuki 3.11.2017 alkaen

Oppilashuollon ja oppimisen tuen seudullisia linjauksia

Pedanet OPS2016 Joensuun seudun OPS Oppimisen tuki ja oppilashuolto 3.11.2017, Joensuu / kooste Virpi Eronen

Tukitoimien arviointi

Seudullinen ohje poissaoloihin puuttumiseen
Kiusaamis- ja väkivaltatilanteisiin puuttuminen

Kasvatuskeskustelut ja kurinpitokäytänteet

Työrauhalakimuutokset

Pedagogisten asiakirjojen kirjaaminen

Pedagogisten asiakirjojen allekirjoitukset

Tuen päätökset seudun ohje

HUOM! Päätöksentekijät nimettävä kunnan tasolla

Ohje ydinsisällöistä

- Opiskelun erityiset painoalueet muodostetaan opetussuunnitelmassa määritellyistä, oman vuosiluokan keskeisimmistä sisällöistä eli ns. ydinsisällöistä.