Opetussuunnitelmat

Liperin kunnan OPS2016 sekä sen liitteet

Koululaisten iltapäivätoiminta.pdf
Perusopetuksen iltapäivätoiminta, lautakunnan päätös.pdf
Perusopetuksen päätöksen tekijät OPS2016 1.8.2018 alkaen.docx
päivitetty 6.6.2018
Lautakunnan päätös § x.x.2018
Seudullinen yrittäjyyskasvatuksen polku
Seudun ja Liperin OPS2016 yhdessä
Päivitetty 25.1.2018 Virpi Eronen
Liperin kunnan OPS2016 lisäykset 9.6.2016
Hyväksyntä 9.6.2016
Liperin kunnan perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 alkaen
Käytössä luokilla 1-7
Otetaan käyttöön:
1.8.2018 8lk ja1.8.2019 9lk.
7lk 1h ruotsia lisää pysyvästi 1.8.2018 alkaen
8lk 1h englantia lisää lukuvuonna 2018-19
Päivittänyt Virpi Eronen 19.2.2018
Liperin kunnan koulujen lukuvuosisuunnitelman pohja
Hyväksyntä 9.6.2016
Liperin kunnassa kolmiportaisen tuen esittelijät ja päätöksentekijät 1.8.2016 alkaen
Arvioinnin dokumentoitiin lomakepohja OPS2016
Tämä on vapaassa käytössä opettajilla oman arvioinnin dokumentointia varten. Tehnyt Virpi Eronen.
Hyvinvointisuunnitelma 2016-18
Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma
Joustava perusopetus eli JOPO Liperissä (9lk)
Kohti kestävää elämäntapaa-suunnitelma
Seudullinen suunnitelma kestävän kehityksen toteuttamiseksi Joensuun seudun peruskouluissa.
Koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunntelma 2018-19
Päivitys Virpi Eronen 28.9.2018
Kurinpitosuunnitelma seudullinen OPS2016
Hyväksytty Liperin sivistyslautakunnassa 9.6.2016
Liperin kulttuurikasvatussuunnitelma "Kulttuurin Virta"
Työryhmän pj Riitta Linkola, hyväksyntä lautakunnassa syyskuu 2016
Liperin kunnan nivelvaihesuunnitelma
Koulujen nivelvaiheen yhteistyöhän liittyvien opettajien yhteystiedot löytyvät koulujen kotisivuilta.
Päivitetty 6.6.2018/Pirjo Pasanen
Liperin kunnan oppilashuollon suunnitelma 2018-21
Virpi Eronen 28.9.2018
Liperin kunnan perusopetuksen kieliohjelma
Liperin kunnan tasa-arvo- yhdenvertaisuussuunnitelma 2013-16
Jokaisen koulun tulee tehdä oma suunnitelma 1.1.2017 mennessä.
Seudullinen ohjaussuunnitelma OPS2016
Hyväksytty seudullisen OPS:n liitteenä Liperin sivistyslautakunnassa 9.6.2016
Suositeltavia testauskäytänteitä eri luokilla
Tuen muotojen tarkistuslomake
Tunne- ja vuorovaikutuskurssin tavoitteet
Tunne- ja vuorovaikutuskurssin tavoitteet (T) ja sisällöt (S)
Taulukkomuodossa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä