UE9

TEHTÄVÄ 1. RAAMATTU - PYHÄ KIRJA

PAKOLLINEN TEHTÄVÄ

tiedonhakutehtävä

1. Kirjoita vihkoosi otsikko: Raamattu -pyhä kirja

2. Tutki alla olevan linkin sivua. Lue teksti ja kuuntele "mikä tekee jostain kirjasta pyhän" –ääninauha etälukio - Pyhä kirja

3. Vastaa kysymyksiin vihkoosi

 1. Miksi pyhä kirja on niin tärkeä monissa uskonnoissa?
 2. Miten pyhän kirjan pyhyys näkyy arkielämässä? Esimerkiksi kirjan kohtelu tai sen vaikutus ihmisten elämään tai yhteiskuntaan?
 1. Tutki alla olevan linkin sivua ja vertaa juutalaisten ja kristittyjen käsitystä Raamatusta.
  5. Vastaa kysymyksiin vihkoosi.
 1. Mitä yhteistä on juutalaisten ja kristittyjen Raamatulla?
 2. Mikä erottaa juutalaisten ja kristittyjen käsityksen Raamatusta?

etälukio - juutalainen ja kristillinen pyhä kirja

TEHTÄVÄ 2. RAAMATUN TUTKIMUS JA TULKINTA

PAKOLLINEN TEHTÄVÄ

Tässä tehtävässä on kaksi osaa. Sinun tulee tehdä niistä molemmat!

Osa 1:

- Lue oppikirjasta kpl 2 s. 19-24

- Tee vihkoon ajatuskartta oppikirjan sivusta 22.

Laita ajatuskartan keskelle otsikko ”Erilaisia käsityksiä Raamatusta”

- Tee tehtävät 2, 4 ja 5 s. 25
- Lisätietoa aiheesta: etälukion sivusto Raamatun tulkinnasta

Osa 2:

- Valitse seuraavista Raamatun kohdista YKSI ja lue se.
*Mark. 6: 30-44 (Jeesus ruokkii 5000 miestä)
*Luuk. 18: 35-43 (Jeesus parantaa sokean)
*1.Moos. 6: 9-22 (Nooan arkki), 1. Moos. 7: 11-24 (vedenpaisumus),
1. Moos. 8: 13-22 (Nooan arkki ja vedenpaisumus) (lue kaikki Mooseksen kirjojen kohdat ensin ja tee vasta sitten yhteinäinen tulkinta)

Miten valitsemasi kohta voidaan tulkita eri raamatun tulkintatapojen mukaan?

Raamatun tulkintatapojahan ovat fundamentalistinen, pelastushistoriallinen ja eksistentialistinen tulkintatapa.

TEHTÄVÄ 3. VANHA TESTAMENTTI

TEHTÄVÄ 3. VANHA TESTAMENTTI

PAKOLLINEN TEHTÄVÄ

1) Tee muistiinpanot kpl 3. Laita otsikoksi VANHA TESTAMENTTI

HUOM! Tee omannäköiset muistiinpanot eli sellaiset, joista itse opit parhaiten.


Valitse sitten YKSI alla olevista tehtävistä ja tee se.

A) HISTORIAKIRJAT - alkukertomukset

 1. Valitse yksi alkukertomus ja tutustu siihen Raamatun avulla.
 • Alkukertomukset:
  • Luominen 1. Moos. 1:1 – 2:4
  • Ihminen paratiisissa 1. Moos. 2:4-25
  • Syntiinlankeemus 1. Moos. 3
  • Kain ja Abel 1. Moos. 4:1-16
  • Vedenpaisumus 1. Moos. 6:9-7:22 (voidaan jakaa kahteen osaan 1. Moos. 6:9-7:9 ja 1.Moos. 7:10-7:22)
  • Babylonin torni 1.Moos. 11:1-9

Piirrä alkukertomuksen tapahtumista sarjakuva.

Pohdi, mihin perimmäiseen kysymykseen alkukertomus voisi vastata? Kirjoita kysymyksesi osaksi sarjakuvaa. (jos et muista, mitä perimmäinen kysymys tarkoittaa, tarkista oppikirjasta)

TAI

B) PROFEETTAKIRJAT

 • Lue Joonan profeettakirja (Joona 1-4)
 • Mitä tarkoittaa, että Joona oli profeetta? (klikkaa linkkiä: opinto.net -Keitä olivat profeetat?)
 • Mikä oli hänen tehtävänsä?
 • Miten Joona suhtautui tehtäväänsä?
 • Miten Jumala rankaisi Joonaa?
 • Miksi Joona suuttui lopussa Jumalalle?
 • Tekikö Jumala mielestäsi oikein lopussa? Perustele mielipiteesi.

TAI

C) RUNOLLISET KIRJAT

Runollisia kirjoja ovat:

 • Sananlaskujen kirja
 • Laulujen laulu
 • Saarnaajan kirja
 • Valitusvirret
 • Psalmien kirja
 • Jobin kirja

Etsi runollisista kirjoista sopivia jakeita, jotka voisivat kuvata eri tunnetiloja.

Käytä mahdollisimman montaa tunnetilaa ja mahdollisimman monipuolisesti eri runollisia kirjoja.

2. Kirjoita tunnetilat ja valitsemasi Raamatun jakeet vihkoosi.
esim. Katkeruus: Job.10:1-7.

TUNNETILAT

SURU: alakulo, epätoivo, haikeus, synkkyys, ikävä, väsymys

ILO: riemu, mielihyvä, innostus, huojennus, toivo, onni

HÄMMÄSTYS: hämmennys, säikähdys, ihmetys, pettymys, ihastus, tyrmistys

VIHA: kateus, katkeruus, uhma, kiukku, ärtymys

PELKO: ahdistus, levottomuus, kauhu, jännitys, epävarmuus, turvattomuus,

INHO: halveksunta, ylenkatse, vastenmielisyys, ällötys, kuvotus, paheksunta

Tehtävä 3 Vanha testamentti lisätehtävät

LISÄTEHTÄVÄT

VANHA TESTAMENTTI

A) Historiakirjat

Valitse joku toinen alkukertomus kuin minkä valitsit pakolliseen tehtävään. Voit valita myös useamman alkukertomuksen.

 • Tee näiden pohjalta jokin tuotos; piirrä sarjakuva, tee kuvakollaasi (esim. posterina), tee video, laulu, runo, tiivistelmä yms.
TAI

B) Runolliset kirjat

Lue ja tutki Vanhassa testamentissa olevia runollisia kirjoja (psalmit, sananlaskut, laulujen laulu)

 • Tee kaunis huoneentaulu jostain sananlaskusta tai psalmista.
 • Merkitse Raamatun kohta käyttämällä lyhenteitä. Esimerkiksi: ps. 23 tai sananl. 11:12

Tai vaihtoehtoisesti

 • Muokkaa uuteen muotoon yksi Raamatun rakkausruno Laulujen laulusta.
 • Voit tehdä runon vihkoosi tai paperille luokan seinään kiinnitettäväksi.
 • Koska kyseessä ei ole suora lainaus, voit merkitä Raaatun kohdan näin: mukaillen Laul. 4:1-3
TAI

C) Vanhan testamentin keskeisiä henkilöitä

 1. Tutustu alla oleviin linkkeihin ja valitse niistä yksi.
 2. Klikkaa linkkiä, lue teksti ja vastaa lopussa oleviin kysymyksiin.


Abraham: http://lukio.palkane.fi/raamattunet/abraham.html
Jaakob: http://lukio.palkane.fi/raamattunet/jaakob.html
Mooses: http://lukio.palkane.fi/raamattunet/mooses.html

Tehtävä 4. Uusi testamentti

TEHTÄVÄ 4. UUSI TESTAMENTTI

PAKOLLISET TEHTÄVÄT

-Tee muistinpanot kappaleesta 4 Uusi testamentti
-
Tee oppikirjan s. 43 tehtävät 1-6

Tervetuloa opiskelemaan uskontoa 9. luokalle

9. luokan uskonnon tunneilla on tavoitteena oppia

RAAMATUSTA ja ETIIKASTA.

Ensimmäisessä jaksossa ennen syyslomaa tutustumme Raamatun sisältöön, tutkimukseen ja tulkintaan.

Toteutamme jakson ITSENÄISESTI OPISKELLEN. Opetellaan siis vastuun ottamista omasta oppimisesta ja tutustutaan itseä kiinnostaviin asioihin.

Ohjeet itsenäisen oppimisen jaksoon löydät tiedostosta.

Liitteet:

Ohjeet itsenäisen oppimisen jaksolle
Ohjeet pdf