Terveystiedon opetussuunnitelma

7 LK OPS Liperin koulu

Kirja Navigaattori
1 oppitunti (op) = 45 min

SYYSLUKUKAUSI
Kpl. 1 (2 op) Mitä terveys on?
Piirrä ryhmässä kuva isolle paperille maailman terveimmästä ihmisestä ja kuvaile hänen ominaisuuksiaan
terveyden osa-alueet (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys).
Pohdi omaa terveyttäsi. Miten voit edistää omaa terveyttäsi?
Listaa asioita joista saat hyvän mielen.
Kertaus Kahootin avulla.

Kpl.13 (1 op) Minkälaisia tunteita on olemassa?
Kuvaile säätiedotuksen termein millainen päivä sinulla on ollut.
Tunnekortit / hymiöt
(Hyvän mielen kansion tehtävät)

Kpl. 42 (0,5 op) Vihan käsittely
”Vihan jäävuori”
Plan oppimateriaali / vihko
www.globaalikoulu.fi

Kpl. 3 (0.5 op) Ystävyys
Hyvän ystävän ominaisuudet ja vuorovaikutus ystävyyssuhteessa.
Positiivisen palautteen antaminen ja sen vastaanottamisen harjoittelu pienryhmissä.
Oman mielipiteen sanominen, keskusteluharjoituksia.

Kpl. 4 (1,5 op) Hyvä ympäristö
Mikä on toimiva ympäristö ja miten voin itse vaikuttaa omaan ympäristööni kotona, koulussa ja vapaa-aikana.
Esim. miten melu vaikuttaa fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen?
Desibelimittaus ja sen vertailu suosituksiin.
Työskentelyergonomia ja lämpötilat eri luokissa.
Otetaan kuvia ja ladataan peda-nettiin ”Minun sivuille”.

Kpl. 5 (1,5 op) Liikenne
Piirrä kartta koulumatkareitistäsi ja tunnista vaaranpaikat. Keskeisimmät liikennemerkit jalankulkijan ja pyöräilijän näkökulmasta.
Kahoot-tehtävä liikennemerkeistä.
Otetaan kuvia koulureitin vaarapaikoista ja ladataan peda-nettiin ”Minun sivuille”.

Kiusaaminen (1 op)
Yhteistyö nuorisotoimen kanssa.



KEVÄTLUKUKAUSI

Kpl. 6 (1,5) Vaarapaikkoja kotona.
Kotitehtävä: Oman kodin vaarapaikkojen kartoittaminen, poistumistiet ja kokoontumispaikka ulkona
Keskustele tehtävästä huoltajasi kanssa. Mitä voisi parantaa / kehittää kodin turvallisuudessa

Kpl. 7 (2) Ensiapu
Hätäkeskukseen soittaminen
Pyörtyneen ja tajuttoman henkilön ensiapu, verenvuodon tyrehdyttäminen ja KKKKK:n sääntö
Ensiaputilanteiden toiminnallinen harjoittelu parin / ryhmän kanssa
Otetaan kuvia harjoitustilanteista

Kpl. 8 Terveellistä vai epäterveellistä ruokaa
Yhteistyössä kotitalouden kanssa.
Terveelliset ruokavalinnat. Suunnitellaan päivän aterioita. Säännöllinen ateriarytmi.
Juomat


Kpl. 9 ( 1 op) Terve suu.
Karies, happohyökkäys, eroosio ja sokerikello
Toiminnallinen harjoitus:
vesi, maito, coca-cola, energiajuoma, juice. Laita kananmunan kuoret erilaisiin juomiin ja vertaile tuloksia.


Kpl. 10 (1 op) Liikunnan merkitys arjessa.
Miksi kannattaa liikkua? Terveysliikunta. Nuorten liikuntasuositukset.
Oman liikuntapäiväkirjan avulla oppilas arvioi oman liikkumisen riittävyyttä arjen hyvinvoinnin näkökulmasta.


ARVIOINTI
Syyslukukausi
Jatkuva havainnointi, oppilaan aktiivinen osallistuminen oppitunneilla, oman mielipiteen perusteleminen ikätaso huomioon ottaen
Tehtävien tekeminen peda-nettiin ”Minun sivustoille”.
Syyslukukauden arviointi:
suoritettu (S) tai kesken (K).

Kevätlukukausi
Jatkuva havainnointi, oppilaan aktiivinen osallistuminen oppitunneilla, oman mielipiteen perusteleminen ikätaso huomioon ottaen.
Oppimispäiväkirjan täyttäminen peda-nettiin ja kokeen suorittaminen hyväksyttävästi.
Kevätlukukauden arviointi:
4-10

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä