Puutyö

Tn

Teknisen työn puujaksoilla tehdään seuraavia juttuja:
-opetellaan teknistä suunnittelua
- opetellaan ja harjoitellaan erilaisten koneiden turvallista käyttöä (esim. Vannesaha,tasohöylä)
-kokeillaan koneellista puun työstöä
-tutkitaan eri pintakäsittely vaihtoehtoja
-suunnitellaan ja toteutetaan oma työ-projekti