Elektroniikka

Tunneilla tehdään

-tutustutaan elektroniikan perus asioihin ja työtapoihin
-rakennetaan jokin pienehkö kytkentä (esim. laite alle 24 volttia, joka vilkkuu tai piipittää)