Matikka 9

Matematiikan tavoitteet 9. luokalla

T1 Oppilas motivoituu matematiikan oppimiseen, hänen itseluottamuksensa lisääntyy ja myönteinen minäkuvansa matematiikan oppijana vahvistuu.

T2 Oppilas ottaa vastuuta matematiikan oppimisestaan sekä yksin että yhdessä muiden kanssa toimien.

T3 Oppilas ymmärtää ja osaa selittää oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä.

T4 Oppilas osaa ilmaista matemaattista ajatteluaan sekä suullisesti että kirjallisesti. Oppilas osaa perustella valitsemiansa merkintätapoja.

T5 Oppilas osaa ratkaista loogista ja luovaa ajattelua vaativia matemaattisia tehtäviä ja kehittää siinä edelleen taitojaan.

T6 Oppilas osaa arvioida ja kehittää matemaattisia ratkaisujaan ja osaa tarkastella kriittisesti tuloksen mielekkyyttä.

T7 Oppilas osaa soveltaa matematiikan taitojaan eri oppiaineiden opiskelussa ja ympäröivässä yhteiskunnassa.

T8 Oppilas osaa itse hankkia, käsitellä ja esittää tilastotietoa erilaisilla tavoilla.

T9 Oppilas osaa soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa ja ongelmien ratkaisemisessa.

T10 Oppilas käyttää aktiivisesti ja monipuolisesti päättely- ja päässälaskutaitoa eri tilanteissa.

T11 Oppilas osaa sujuvasti peruslaskutoimitukset rationaaliluvuilla.

T12 Oppilas ymmärtää lukukäsitteen laajentumisen rationaaliluvuista kaikkiin reaalilukuihin.

T13 ---

T14 Oppilas soveltaa ja syventää yhtälöratkaisutaitojaan.

T15 Oppilas ymmärtää muuttujan ja funktion käsitteen sekä osaa piirtää ensimmäisen ja toisen asteen funktioiden kuvaajia. Oppilas osaa tulkita funktioiden ominaisuuksia kuvaajista.

T16 Oppilas osaa käyttää geometrian käsitteitä tarkoituksenmukaisesti kuvaillessaan kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.

T17 Oppilas osaa käyttää ja soveltaa trigonometrisia funktioita erilaisissa tehtävissä.

T18 Oppilas syventää taitojaan laskea pinta-aloja ja ymmärtää, miten niitä voidaan hyödyntää tilavuuksia laskettaessa. Oppilas osaa laskea pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja tilavuuksia sekä tehdä myös tilavuusyksiköiden muunnoksia.

T19 Oppilas hallitsee keskeiset tilastolliset tunnusluvut, osaa soveltaa niitä ja antaa niistä esimerkkejä. Oppilas osaa määrittää sekä klassisia että tilastollisia todennäköisyyksiä.

T20 Oppilas osaa soveltaa algoritmisen ajattelun periaatteita ja osaa ohjelmoida yksinkertaisia ohjelmia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä