Taidetestaajat 2019 - Korvaava tehtävä

"Musiikki liikuttaa"

Kirjoita pohdiskeleva essee aiheesta ”Musiikki liikuttaa”. Aloita esseen rakentaminen ajatuskartan tms. tekemisellä, kirjaamalla ranskalaisilla viivoilla asioita, joita otsikko tuo mieleesi, tai jollain muulla tavalla, jolla saat jäsenneltyä aihetta itsellesi.

”Musiikki liikuttaa” voi tarkoittaa montaa asiaa. Mieti mikä on juuri sinun näkökulmasi, ja kuinka tämä näkyy juuri sinun elämässäsi? Voit vapaasti käyttää esseessäsi koulussa eri oppitunneilla oppimaasi tietoa, medioista näkemääsi ja kuulemaasi, sekä vapaata aihepiirin mieleesi tuomaa ajatuksen virtaa. Esseestä tekee kuitenkin erityisen kiinnostavan omakohtainen näkemyksesi asiaan, ja pohdinta siitä, kuinka musiikki liikuttaa juuri sinua - joko fyysisesti tai/ja tunnetasolla.

Palauta essee ma 23.9. mennessä sähköisesti "Musiikki liikuttaa" -palautuskansioon peda.nettiin.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.