7lk Elämän edellytykset

Käsitteitä pinnanmuodoista ja paikoista, esimerkkinä Amerikat

 • Amerikan pinnanmuodot – lumihuippuisia vuoria ja laajoja tasankoja

  • Lännessä on vuoristoa, keskellä alankoa ja idässä matalaa vuoristoa tai ylänköä.
  • Kordillieerien vuoristo ulottuu koko mantereen läpi pohjoisesta etelään.
  • Kalliovuoret muodostaa Kordillieerien pääosan Pohjois-Amerikassa ja Andit Etelä-Amerikassa.
  • Keskellä Pohjois-Amerikkaa sijaitsevat Suuret tasangot, Etelä-Amerikassa Amazonia ja Paranán alangot.
  • Suuret joet, kuten Mississippi ja Amazon virtaavat kohti Atlanttia.
  • Alanko on korkeintaan 200 metriä merenpinnan yläpuolella oleva alue.
  • Ylänkö on alue, joka on yli 200 metriä merenpinnan yläpuolella.
  • Valuma-alue on alue, jolta vedet virtaavat samaan vesistöön. Esim. Amazonin tai Mississipin valuma-alueet.
  • Altiplano eli ylätasanko on Latinalaisessa Amerikassa käytetty nimi kahden vuoriston harjanteen välissä olevasta laajasta tasangosta. Korkeus on tavallisesti 2 000–4 000 metriä merenpinnasta.
  • Suuret järvet sijaitsevat Pohjois-Amerikassa Yhdysvaltain ja Kanadan rajalla, Suuret järvet ovat Yläjärvi, Michiganjärvi, Huronjärvi, Eriejärvi ja Ontariojärvi.
  • Suuret tasangot, Great Plains ovat Pohjois-Amerikassa Appalakkien ja Kalliovuorten väliin jäävän tasangon länsiosa.
  • Väli-Amerikka on alue Etelä- ja Pohjois-Amerikan välissä, käsittää Keski-Amerikan maakannaksen ja Länsi-Intian saariston.
  • Keski-Amerikka on Pohjois- ja Etelä-Amerikan yhdistävä mannerkannas.
  • Länsi-Intia on saaristo Pohjois- ja Etelä-Amerikan välissä. Se käsittää Bahamasaaret sekä Isot Antillit ja Pienet Antillit.

Käsitteitä maankuoren liikkeisiin liittyen

 • Kallioperä on kivestä muodostunut kiinteä maankuori.
 • Laatta Maapallon kallioperä muodostuu useista erillisistä laatoista, jotka aivan kuin kelluvat alla olevan jähmeän aineen päällä ja ovat jatkuvassa liikkeessä.
 • Laava on tulivuoresta maanpinnalle purkautuva sula kiviaines.
 • Poimuvuoristo on kahden laatan törmäyskohtaan syntynyt vuoristo, kun alun perin vaakasuorat kivilajit ovat työntyneet yhteen ja kohonneet.
 • Nuori poimuvuoristo on korkea ja terävähuippuinen, esim. Kordillieerit.
 • Vanha poimuvuoristo on matala ja pehmeäpiirteinen, esim. Appalakit.
 • Maanjäristys on kallioperän äkillinen siirros tai murtuminen, kun kallioperän laatat törmäävät toisiinsa tai erkanevat toisistaan.
 • Hyökyaalto eli tsunami on maanjäristyksen seurauksena vedestä nouseva ja valtavalla voimalla rannalle paiskautuva korkea aalto.
 • Tulivuori on paikka, jossa sula kiviaines nousee maan alta ja purkautuu laavana ympäristöön. Rinteitä alas valuvan laavan jäykkyys määrää tulivuoren muodon.