Maantieto

Maantiedon opiskelu ja arviointia

7lk: maapallon elämän edellytykset.  Opiskeluun liittyy luokka- ja teoriaopintojen lisäksi oman pienen tutkimuksen tekeminen, paritöitä, ryhmätöitä, pelejä, jne. Käytössä on SanomaPron kirja "Geoidi: elämän edellytykset".
8lk: Eurooppa liittyy luokka- ja teoriaopintojen lisäksi valtiotyön tekeminen jostain Euroopan maasta. Käytössä on Otavan kirja "Eurooppa".
9lk:Suomen ja Pohjolan maantieto. Tehdään luokka- ja teoriaopintojen lisäksi oma tutkielma Liperiin (ns. Liperi-projekti) sekä ympäristöön tai luonnonsuojeluun liittyvästä aiheesta. Käytössä on Otavan kirja "Suomi".
9. luokalla tehdään siis YMPÄRISTÖPROJEKTI, joka vaikuttaa arviointiin joko biologiassa tai maantiedossa.
MITEN OPISKELLAAN:
Kaikilla kursseilla tehdään tehtäviä, muistiinpanoja, paritöitä, ryhmätöitä, omia pieniä tutkimuksia, itsenäistä tiedon hakua ja demonstraatioita.
Arviointi on monipuolista: mm. itsearviointia sekä pari- ja ryhmäarviointia, arvioinnin apuna käytetään arvioitavia tuntitehtäviä, kokeita ja kuulusteluja. Arviointiin vaikuttaa pitkäjänteinen työ niin tunnilla kuin myös oman valtio-, Liperi- tai ympäristöaiheen parissa.