Päättöarvioinnin kriteerit liikunnassa

Päättöarvioinnin kriteerit liikunnassa

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 (hyvä)

Voit tutkia liikunnan opetussuunnitelman tavoitteita myös näiltä sivuilta http://www.edu.fi/download/175656_liikunnan_paattoarvioinnin_kriteerien_tukimateriaali.pdf


Oppilas
• Osaa ydintaidot juoksuissa, hypyissä ja heitoissa
• Osaa voimistelun, välinevoimistelun ja telinevoimistelun liikkeitä
• Osoittaa toiminnassaan ymmärtävänsä rytmin merkityksen liikunnassa ja tanssissa
• Osaa yleisimpien pallopelien perusteet ja pelaa niitä sovittujen sääntöjen mukaan
• Osaa suunnistaa karttaa ja kompassia apuna käyttäen sekä tietää jokamiehen oikeuksista ja velvollisuuksista
• Osaa luistella sujuvasti
• Hallitsee hiihdon harrastamiseen tarvittavat perustekniikat
• Hallitsee uimataidon sekä osaa vesipelastamisen taitoja
• Tuntee liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä
• Osaa ylläpitää, arvioida ja kehittää toimintakykyään
• Osoittaa oppimis- ja yrittämishalua koululiikunnassa, varustautuu liikuntatunneille asiallisesti ja huolehtii puhtaudestaan
• Toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon sekä noudattaa sopimuksia, sääntöjä ja reilun pelin periaatetta