Liikunnan arviointi uuden opsin mukaan

arviointi

LIIKUNNAN ARVIOINTIOHJEET OPS 2016

Kaikki arvioitavat tavoitteet ovat samanarvoisia, eli ne huomioidaan samalla painotuksella arvioinnissa

ARVIOITAVAT TAVOITTEET

5

6 ja 7

8

9, osa toteutuu

10, kaikki toteutuu

osallistuminen

oppilas osallistuu liikuntaan, mutta tarvitsee paljon ohjausta

oppilas osallistuu liikuntaan

oppilas liikkuu yleensä aktiivisesti ja kokeilee ja harjoittelee erilaisia liikuntatehtäviä

oppilas liikkuu aina aktiivisesti sekä kokeilee ja harjoittelee rohkeasti kaikkia liikuntatehtäviä

havaintojen teko ja liikuntatehtävien ratkaisu

oppilas harjoittelee havaintojen tekoa, liikuntatehtävien ratkaisua ja tarvitsee paljon ohjausta

oppilas harjoittelee havaintojen tekoa, liikuntatehtävien ratkaisua

oppilas tekee eri liikuntatilanteissa kuten peleissä ja leikeissä useimmiten tarkoituksenmukaisia ratkaisuja

oppilas osaa ratkaista erilaisia liikuntatehtäviä sujuvasti kaikissa liikuntamuodoissa

Perusliikuntataidot;

liikkuminen ja tasapaino

oppilas harjoittelee perusliikunta-ja tasapainotaitoja ja tarvitsee paljon ohjausta

oppilas harjoittelee perusliikunta-ja tasapainotaitoja

oppilas osaa perusliikunta-ja tasapainotaidot erilaisissa oppimisympäristöissä

oppilas osaa soveltaa perusliikunta-ja tasapainotaitoja kaikissa liikuntamuodoissa ja oppimisympäristöissä

välineenkäsittelytaidot

oppilas harjoittelee välineidenkäsittelyä, mutta tarvitsee paljon ohjausta

oppilas harjoittelee välineidenkäsittelyä,

oppilas osaa perustaidot erilaisten liikuntavälineiden käsittelyssä erilaisissa oppimisympäristöissä

oppilas osaa soveltaa liikuntavälineiden käsittelytaitoa eri liikuntamuodoissa sujuvasti

Fyysinen kunto; voima, nopeus, kestävyys ja liikkuvuus

oppilas harjoittelee arvioimaan ja kehittämään kuntoaan ja tarvitsee paljon ohjausta

oppilas harjoittelee arvioimaan ja kehittämään kuntoaan

oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan sekä harjoittaa nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

oppilas osaa arvioida ja harjoittaa kuntoaan ja yrittää monipuolisesti parantaa sen osa-alueita

uima-ja pelastautumistaito

oppilas osaa alkeisuimataidon ja tarvitsee paljon ohjausta

oppilas ui 10-25 metriä yhdellä uimatavalla

7.lk oppilas osaa hypätä uintisyvyiseen veteen siten, että pää käy veden pinnan alla ja siitä pystyy uimaan 100 metriä

8.lk oppilas ui 200 metriä

pohjoismaisen uimataitotestin lisäksi oppilas osaa useita eri uintitekniikoita ja osaa soveltaa niitä erilaisissa vesiliikuntatilanteissa. Oppilas osaa pelastaa ja pelastautua vedestä.

sosiaalinen-ja psyykkinen toimintakyky

oppilas harjoittelee turvallista toimintaa ja sääntöjen noudattamista ja tarvitsee paljon ohjausta

oppilas harjoittelee turvallista toimintaa ja sääntöjen noudattamista

oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunnilla ja pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti

oppilas noudattaa aina sääntöjä ja ymmärtää niiden merkityksen turvallisuudelle

tunteiden hallinta ja toisten huomioonottaminen

oppilas harjoittelee keskittymistä ja tunteiden hallintaa ja tarvitsee paljon ohjausta

oppilas harjoittelee keskittymistä ja tunteiden hallintaa

oppilas toimii toisten kanssa rakentavasti ja noudattaa reilun pelin sääntöjä

oppilas toimii aina toisten kanssa rakentavasti ja noudattaa reilun pelin sääntöjä

vastuullisuus ja itsenäinen työskentely

oppilas harjoittelee itsenäistä ja vastuullista työskentelyä ja tarvitsee paljon ohjausta

oppilas harjoittelee itsenäistä ja vastuullista työskentelyä

oppilas osaa yleensä työskennellä itsenäisesti ja vastuullisesti

oppilas osaa aina työskennellä itsenäisesti ja vastuullisesti