Liikunnan arviointi

Liikunnan arviointi uuden opsin 2016 mukaan

LIIKUNNAN ARVIOINTIOHJEET OPS 2016

Kaikki arvioitavat tavoitteet ovat samanarvoisia, eli ne huomioidaan samalla painotuksella arvioinnissa

 

ARVIOITAVAT TAVOITTEET

5

6 ja 7

8

9, osa toteutuu

10, kaikki toteutuu

osallistuminen

oppilas osallistuu liikuntaan, mutta tarvitsee paljon ohjausta

oppilas osallistuu liikuntaan

oppilas liikkuu yleensä aktiivisesti ja kokeilee ja harjoittelee erilaisia liikuntatehtäviä

oppilas liikkuu aina aktiivisesti sekä kokeilee ja harjoittelee rohkeasti kaikkia liikuntatehtäviä

havaintojen teko ja liikuntatehtävien ratkaisu

oppilas harjoittelee havaintojen tekoa, liikuntatehtävien ratkaisua ja tarvitsee paljon ohjausta

oppilas harjoittelee havaintojen tekoa, liikuntatehtävien ratkaisua

oppilas tekee eri liikuntatilanteissa kuten peleissä ja leikeissä useimmiten tarkoituksenmukaisia ratkaisuja

oppilas osaa ratkaista erilaisia liikuntatehtäviä sujuvasti kaikissa liikuntamuodoissa

Perusliikuntataidot;

liikkuminen ja tasapaino

oppilas harjoittelee perusliikunta-ja tasapainotaitoja ja tarvitsee paljon ohjausta

oppilas harjoittelee perusliikunta-ja tasapainotaitoja

oppilas osaa perusliikunta-ja tasapainotaidot erilaisissa oppimisympäristöissä

oppilas osaa soveltaa perusliikunta-ja tasapainotaitoja kaikissa liikuntamuodoissa ja oppimisympäristöissä

välineenkäsittelytaidot

oppilas harjoittelee välineidenkäsittelyä, mutta tarvitsee paljon ohjausta

oppilas harjoittelee välineidenkäsittelyä,

oppilas osaa perustaidot erilaisten liikuntavälineiden käsittelyssä erilaisissa oppimisympäristöissä

oppilas osaa soveltaa liikuntavälineiden käsittelytaitoa eri liikuntamuodoissa sujuvasti

Fyysinen kunto; voima, nopeus, kestävyys ja liikkuvuus

oppilas harjoittelee arvioimaan ja kehittämään kuntoaan ja tarvitsee paljon ohjausta

oppilas harjoittelee arvioimaan ja kehittämään kuntoaan

oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan sekä harjoittaa nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

oppilas osaa arvioida ja harjoittaa kuntoaan ja yrittää monipuolisesti parantaa sen osa-alueita

uima-ja pelastautumistaito

oppilas osaa alkeisuimataidon ja tarvitsee paljon ohjausta

oppilas ui 10-25 metriä yhdellä uimatavalla

7.lk oppilas osaa hypätä uintisyvyiseen veteen siten, että pää käy veden pinnan alla ja siitä pystyy uimaan 100 metriä

8.lk oppilas ui 200 metriä

pohjoismaisen uimataitotestin lisäksi oppilas osaa useita eri uintitekniikoita ja osaa soveltaa niitä erilaisissa vesiliikuntatilanteissa. Oppilas osaa pelastaa ja pelastautua vedestä.

sosiaalinen-ja psyykkinen toimintakyky

oppilas harjoittelee turvallista toimintaa ja sääntöjen noudattamista ja tarvitsee paljon ohjausta

oppilas harjoittelee turvallista toimintaa ja sääntöjen noudattamista

oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunnilla ja pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti

oppilas noudattaa aina sääntöjä ja ymmärtää niiden merkityksen turvallisuudelle

tunteiden hallinta ja toisten huomioonottaminen

oppilas harjoittelee keskittymistä ja tunteiden hallintaa ja tarvitsee paljon ohjausta

oppilas harjoittelee keskittymistä ja tunteiden hallintaa

oppilas toimii toisten kanssa rakentavasti ja noudattaa reilun pelin sääntöjä

oppilas toimii aina toisten kanssa rakentavasti ja noudattaa reilun pelin sääntöjä

vastuullisuus ja itsenäinen työskentely

oppilas harjoittelee itsenäistä ja vastuullista työskentelyä ja tarvitsee paljon ohjausta

oppilas harjoittelee itsenäistä ja vastuullista työskentelyä

oppilas osaa yleensä työskennellä itsenäisesti ja vastuullisesti

oppilas osaa aina työskennellä itsenäisesti ja vastuullisesti

 

Liikunnan itsearviointi

pilaan nimi ja Luokka___________________________________________________

Liikunnan opetuksen tehtävänä ja tavoitteena on tukea oppilaan fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Liikunnassa arvioinnin kohteina ovat sekä motoristen perustaitojen osaaminen ja soveltaminen pelitilanteissa sekä työskentelytaidot. Molemmat vaikuttavat yhtä paljon arviointiin.

Arvioi
 omien liikunta-ja työskentelytaitojesi kehittymistä asteikoilla 4-10. Laita rasti arviosi kohdalle.
(4 en osaa, 5 osaan harvoin, 6 osaan joskus, 7 osaan silloin tällöin, 8 osaan yleensä, 9 osaan melkein aina, 10 osaan aina)

Tässä sinulle apukysymyksiä itsearviointia varten;

Havaintomotoriikka: Pystytkö mallista jäljittelemään kehon asentoja, liikkeitä, liikesuuntia? Hahmotatko tilaa niin ettet törmäile? Löydätkö pallopeleissä hyvin vapaata tilaa, pelaajan jolle syöttää.Tunnistatko musiikista rytmin ja pystytkö liikkumaan sen mukaisesti?
Tasapaino- ja liikkumistaidot: Pystytkö hallitsemaan tasapainosi liikkuessasi erilaisilla alustoilla (esim. salissa, hiekalla, nurmella, jäällä ja lumihangessa)? Pystytkö hallitsemaan kehosi liikkuessasi erilaisilla välineillä? Osaatko sisä- ja ulkoliikuntamuotoja monipuolisesti? Osaatko erilaisia kesä- ja talviliikuntamuotoja?
Välineen käsittelytaitodot: Pystytkö hallitsemaan erilaisia välineitä liikkuessasi erilaisilla alustoilla? Pystytkö hallitsemaan välineitä liikkuessaan erilaisilla välineillä? Osaatko käyttää, yhdistää ja soveltaa välineenkäsittelytaitoja useimmissa opetetuissa liikuntamuodoissa?
Uima- ja vesipelastustaidot: Oletko uimataitoinen ja osaatko pelastaa toisen vedestä? Osaatko erilaisia uintitekniikoita?
Fyysiset ominaisuudet ovat voima, nopeus, kestävyys ja liikkuvuus1. OPPIMINEN: miten olet mielestäsi kehittynyt seuraavissa asioissa liikuntatunneilla?
Oppimistavoite: 4 5 6 7 8 9 10
Havaintomotoriikka              
Tasapaino- ja liikkumistaidot              
Välineenkäsittelytaidot              
Uimataito- ja vesipelastustaidot              
Fyysisten ominaisuuksien ylläpito ja kehittäminen              


2. TYÖSKENTELYTAIDOT: miten olet mielestäsi toiminut liikuntatunneilla?
Tavoite: 4 5 6 7 8 9 10
Aktiivinen osallistuminen (halu oppia ja harjoitella)              
Turvallinen ja asiallinen toiminta (kielenkäyttö ja
tunteiden hallinta)
             
Yhteistyö ( autan ja kannustan muita )              
Vastuullinen toiminta tunnilla (huolehdin yhteisistä
tavaroista ja pelaan reilua peliä)
             
Itsenäinen työskentely (osaan toimia ilman jatkuvaa
valvontaa)
           
 
3. LAJITAIDOT Minkä numeron antaisit itsellesi eri liikuntalajien osalta

laji

numero

YLEISURHEILU( heittäminen, hyppääminen, juoksu)

 

SUUNNISTUS

 

PALLOPELIT (jalkapallo, koripallo, lentopallo, käsipallo, seinäpallo)

 

MAILAPELIT ( pesäpallo, sulkapallo, tennis, kaukalopallo)

 

HIIHTO

 

LUISTELU

 

VOIMISTELU

 

TANSSI

 

Antaisin itselleni liikuntanumeroksi_______


           
           
           
           
           

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 (hyvä)

Voit tutkia liikunnan opetussuunnitelman tavoitteita myös näiltä sivuilta http://www.edu.fi/download/175656_liikunnan_paattoarvioinnin_kriteerien_tukimateriaali.pdf


Oppilas
• Osaa ydintaidot juoksuissa, hypyissä ja heitoissa
• Osaa voimistelun, välinevoimistelun ja telinevoimistelun liikkeitä
• Osoittaa toiminnassaan ymmärtävänsä rytmin merkityksen liikunnassa ja tanssissa
• Osaa yleisimpien pallopelien perusteet ja pelaa niitä sovittujen sääntöjen mukaan
• Osaa suunnistaa karttaa ja kompassia apuna käyttäen sekä tietää jokamiehen oikeuksista ja velvollisuuksista
• Osaa luistella sujuvasti
• Hallitsee hiihdon harrastamiseen tarvittavat perustekniikat
• Hallitsee uimataidon sekä osaa vesipelastamisen taitoja
• Tuntee liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä
• Osaa ylläpitää, arvioida ja kehittää toimintakykyään
• Osoittaa oppimis- ja yrittämishalua koululiikunnassa, varustautuu liikuntatunneille asiallisesti ja huolehtii puhtaudestaan
• Toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon sekä noudattaa sopimuksia, sääntöjä ja reilun pelin periaatetta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä