9lk Ihminen

* PERUSPORTFOLION TEKEMINEN *

MIKÄ PORTFOLIO ON?

Portfolio on erilaisten opiskelutehtävien kokoelma, joka edustaa monipuolisesti tekijänsä osaamista ja edistymistä esimerkiksi ihmisen biologian kurssilla. Ulkomuodoltaan portfolio voi olla vihko, kansio, kotisivut tai kaikkien noiden yhdistelmä. Sovi kotisivujen teosta opettajan kanssa etukäteen. Tärkeintä työssä on sen sisältö ja sen tekemisen vaiheet. Ihmisen biologian kurssilla portfolio muodostaa yhden koearvosanan.

TAVOITTEET:

Tavoitteet ovat osittain koko luokalle yhteisiä, mutta aseta itsellesi myös ihan omat tavoitteet oppiaksesi kiinnostavia asioita ja päästäksesi käyttämään omia kykyjäsi omalla persoonallisella tavallasi.

PORFOLION RAKENNE JA SISÄLTÖ:

Sisältö rakennetaan yhdessä oppitunneilla jaetuista tehtävistä, tiivistelmistä ja kuvista sekä muista materiaaleista sekä sinun itse lisäämistäsi lehtiartikkeleista. Suunnittele kukin aihekokonaisuus niin, että pystyt myöhemmin opiskelemaan kyseisen asian omasta portfoliostasi. Käytä apuna kappalejakoa. Liitä portfolioosi kaikki pidetyt kokeet ja kirjalliset kuulustelut.

OPPIMISPÄIVÄKIRJA:

Portfoliota tehdessäsi voit pitää myös päiväkirjaa. Merkitse jokaisella työkerralla lyhyesti muistiin, mitä tehtäviä teit ja keiden kanssa. Kerro myös opiskeluun liittyvistä tuntemuksis­tasi, edistymisestä ja vaikeuksista. Liitä päiväkirja osaksi portfoliota. Arvioi omaa edistymistäsi säännöllisesti; pohdi saavuttamiasi taitoja, ihmissuhdetaitoja ja opiskelutaitoja samoin kuin arviointi­taitosi kehitystä. Vertailkaa aluksi aihekokonaisuuksittain vaikka pareittain töitänne sanallisesti tai voit esitellä työtäsi esim. vanhemmillesi, vanhemmille sisaruksillesi jne. saadaksesi uusia näkökulmia.

ITSEARVIOINTI

Portfolioon liittyy myös opiskelua kuvaavia ja arvioivia tekstejä. Mukaan voit liittää lyhyen kertomuksen siitä, mitä, milloin ja missä opiskeltiin. Esitä myös oman osaamisesi vahvoja puolia, edistymistä ja aseta tulevalle biologian opiskelulle tavoitteita.

Itsearviointi avaa näkymän omiin kykyihisi ja kehitysmahdollisuuksiisi. Sen avulla voit kiinnittää huomiota opiskelutapoihisi ja niiden tuottamiin tuloksiin. Samalla saat todellisen kuvan omista osaamisistasi ja taidoistasi. Tämä kaikki edistää itsetuntemustasi ja omien myönteisten ominaisuuksien löytäminen kohottaa itsetuntoasi. Kun olet aluksi asettanut itsellesi tavoitteet ja arvioinut itsesi lopuksi huomaat, kuinka voimakkaasti voit itse vaikuttaa työsi tuloksellisuuteen. Oma suunnitelmallisuus, yritteliäisyys, sitkeys ja taito johtavat hyvään suoritukseen, ei onni eikä sattuma.

LOPPUARVIONTI

Arvioi lopuksi koko kansiosi yhteen menoon opettajalta saamasi lomakkeen avulla. Opettaja tekee työstäsi loppuarvioinnin samanlaiselle lomakkeelle.

Innokasta opiskelua ihmisen biologian parissa!!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä