8 luokan monialaiset kokonaisuudet

Moko aiheet

8lk:n MOKO

KESTÄVÄ KEHITYS

 • käsityö
 • suunnittelu/muotoilu: piirtäminen, dokumentointi, tuotesuunnittelu
 • matematiikka: ohjelmointi, ympyrä, prosenttilaskenta
 • fysiikka: liike (tasainen, kiihtyvä), lämpöenergia, lämpö
 • kemia: ilmakehä
 • maantieto: ilmastonmuutos, kierrätys, energian käyttö ja tuotanto
 • biologia: metsän hoito ja suojelu
 • uskonto: ihmisoikeudet

PERINNE/PERINTEET

 • kotitalous: juhlat, sienet, marjat, säilöntä
 • käsityö: juhlat
 • ruotsi: perfekti, kv perfekti, pluskvamperfekti, vaatteet, kotityöt
 • fysiikka: yksinkertaiset koneet (vipu, talja)
 • kemia: ionit, ioniyhdisteet, hapot, emäkset (neutraloituminen)
 • historia: sodat ja niiden vaikutus ihmisten elämään, arjen historiaa
 • maantieto: Euroopan maiden kulttuurit, ympäristöongelmat
 • biologia: suomalainen metsä ja sen merkitys

 

MUUT

 • englanti: Irlanti, USA, Uusi-Seelanti, futuuri, konditionaali, artikkelit, pronominit
 • historia: hyvinvointiyhteiskunnan synty
 • fysiikka: teho, hyötysuhde, paine ja ilmanpaine, voimat, noste, energia (työn näkökulmasta), painovoima
 • kemia: metallit, metalli- ja epämetallioksidit (luonnon happamoituminen)
 • matematiikka: yhtälönratkaisu, mittakaava, kartta, Pythagoraan lause
 • käsityö: mittaaminen
 • teknologia, ajoneuvon/laitteen huolto
 • liikunta: liikunnan fysiologiset vaikutukset
 • terveystieto + ATK: ensiapu (SPR)
 • uskonto: uskonnot ja media
 • ruotsi: adjektiivin vertailu