7 luokan monialaiset kokonaisuudet

7 luokan kokonaisuudet

TILA, PINTA-ALAT, TAIDE
 • kuvis: abstrakti taide
 • kuvis: arkkitehtuuri ja ympäristö
 • matikka: koordinaatistot, kuvaajat
 • matikka: tasogeometria (kulmat, monikulmiot, ympyrä, suorat)
 • matikka: pinta-alat
 • enkku: koulu
 • enkku: asuminen
MITTAAMINEN, YKSIKÖT
 • käsityö: mittaaminen
 • musiikki: teknologia, musiikkiteknologia
 • kotitalous: mittaaminen
 • matikka: yksikkömuunnokset, murtoluvut, desimaaliluvut
 • ohjelmointi
 • kemia: mallintaminen
 • äikkä: tilastot, kuviot, graafit havainnollistamisen välineinä
PALAMINEN
 • kemia: palaminen, kemiallinen reaktio ja sen nopeus
 • kemia: seokset ja erotusmenetelmät
 • kemia: aineen rakenne ja ominaisuudet
 • käsityö: materiaalit (puu, metalli, muovit, elektroniikka, sähkö)
 • käsityö: tekstiilit ja niiden ominaisuudet, tekstiilien palamisherkkyys
VÄRIT
 • kuvis: väriopi (substraktiivinen), värien vuorovaikutus
 • fysiikka: valo, värien muodostuminen, varjot
 • käsityöt: värjäys, värioppi
HYVINVOINTI (ruoka, terveys, koti)
 • kotsa: kodinhoito (materiaalit ja aineet)
 • kemia: kemia omassa elämässä ja yhteiskunnassa
 • musiikki: tunteet (musiikin tunnevaikutukset)
 • musiikki: liikunta (musiikkiliikunta)
 • kuvis: keskustelu havainnoista, ajatuksista ja tunteista
 • enkku: harrastukset
 • ruotsi: vapaa-aika, ruuminosat
 • ruotsi: tunteet
 • liikunta: liikuntasuositukset (liikuntapäiväkirja, liikuntapiirakka)
 • liikunta: UR (mikä tämä on, lapussa luki näin??! t sini)
 • kotsa: ravitsemus, terveelliset elämäntavat
 • kotsa: ruuanvalmistusmenetelmät/ ilmiöt
 • enkku: ruoka
 • maantieto: ruuantuotanto
 • äikkä: itsestä kertominen
 • äikkä: kaunokirjallisuuteen eläytyminen, minä lukijana
KESTÄVÄ KEHITYS
 • fysiikka: aurinkokunta, planeetat, avaruus
 • kotsa: ekologisuus, kuluttajuus
 • kotsa: vaatehuolto
 • käsityöt: vaatehuolto
 • käsityöt: kestävä kehitys, kierrätys
 • kuvis: ympäristös arvot
 • maantieto: kestävä kehitys
 • kemia: kestävä kehitys, kierrätys
 • kemia: vesi
 • enkku: pukeutuminen, maannimet
 • uskonto: ihmisoikeudet
KULTTUURIEN TUNTEMUS
 • kuvis: taidemerkitykset historian ja kulttuurin kehittymisen näkökulmasta
 • kuvis: taiteessa, ympäristössä ja kulttuurissa ilmenevät arvot
 • kuvis: tutkiva lähetysmitapa
 • kuvis: eri aikojen ja paikkojen taide (taidehistoriaa ja moninaisuutta)
 • kuvis: kulttuurinen moninaisuus, kestävä kehitys
 • musiikki: kulttuurinen ymmärrys (musiikki osana tiettyä aikaa ja kulttuuria)
 • historia: ihmisoikeudet, alkuperäiskansat, teollistuminen
 • uskonto: ihmisoikeudet
 • äikkä: kulttuurin vaikutus tekstiin
 • äikkä: kulttuurin vaikutus viestintään
TYÖTURVALLISUUS
 • kemia: turvallinen työskentely (varoitusmerkit, käyttöturvallisuustiedotteet, tuoteselosteet)
 • musiikki: musiikin turvallisuus
 • käsityöt: työturvallisuus
 • kotsa: työturvallisuus
VIESTINTÄ, MEDIA, KIELIOPPI
 • kuvis: kuvatulkinnan menetelmät (sanalliset, kuvalliset, moniaistiset)
 • kuvis: kuvantekemisen keinoja soveltaen (erilaiset materiaalivalinnat ja tekniikat)
 • kuvis: oppilaan oma kuvamaailma (mitä kuvia oppilaat katsovat)
 • kuvis: mielipiteen ilmaisu. kuvallisen vaikuttamisen keinot
 • kuvis: median kuvastot ja virtuaalimaailma
 • kuvis: elokuva
 • musiikki: elokuva
 • musiikki: vaikuttaminen ja viestintä, musiikki viestintäkeinona
 • uskonto: uskonnot ja media
 • ruotsi: persoonapronominit
 • ruotsi: prepositiot (sijamuodot äikässä)
 • ruotsi: imperfekti ja imperatiivi
 • enkku: aikamuodot (preesens, imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti)
 • enkku: adjektiivien vertailut
 • maantieto: esseen kirjoittaminen ja lähteet
 • äikkä: kuvan tarkasteleminen
 • äikkä: media vaikuttaa, median käyttö
 • äikkä: sanaluokat, aikamuodot
 • äikkä: tekstinlukemisen strategiat
 • äikkä: tekstin rakenne (kappalejako jne.)
 • äikkä: esiintymistaidot, puheenvuoron pitäminen
 • äikkä: kielenhuolto