Linnalan Leikkikoulu

Yksityinen, englantipainotteinen varhaiskasvatusyksikkö

Leikkikoulu on yksityinen, englantipainotteinen varhaiskasvatusyksikkö Savonlinnan keskustassa. Pätevä henkilökuntamme sitoutuu keskittymään työssään olennaiseen: ”Varhaiskasvatuksessa keskeistä on lapsen tarpeisiin vastaaminen, lapsen kuuleminen, lapsen kiinnostuksen kohteiden huomioiminen ja välittävä huolenpito sekä leikin ja oppimisen mahdollistaminen.” (Suomen Vanhempainliitto ja OPH)

Play, Explore, Create and Learn Kielirikasteisen varhaiskasvatuksen kehittämishanke jatkuu leikkikoulussa 31.12.2018 saakka. Sen tavoitteena on kehittää leikkikoulun tarjoamaa englantipainotteista varhaiskasvatusta monipuolistamalla kielikasvatuksessa käytettäviä menetelmiä, välineitä sekä oppimisympäristöjä uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Englannin kieltä opitaan yhdessä toiminnallisten, luovuutta ja osallisuutta edistävien toimintatapojen kautta. Näitä ovat mm. leikki, laulut, pienryhmätoiminta sekä tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen käyttö. Kerran viikossa 3-5 –vuotiaat saavat oppituokion englanninkielisen opettajan johdolla. Englannin kieli on pienempienkin arjessa mukana leikkien, laulujen, lorujen ja pienten dialogien muodossa. Juhlissamme lapset esiintyvät iloisesti sekä suomeksi että englanniksi. Kurkista
blogiin linkkilistasta!

Soitonopetusta halukkaille
Vanhemmat voivat halutessaan ilmoittaa lapsensa (5-vuotiaasta alkaen) hoitopäivän aikana pidettävälle Linnalan opiston soittotunnille. 

Haluatko asiakkaaksemme?
Kun tarvitset lapsellesi päivähoitopaikkaa, voit hakea hoitomaksuihin palveluseteliä Savonlinnan kaupungin varhaiskasvatustoimistosta tai netistä, ks. oheinen linkkilista. Voit kysyä vapaista hoitopaikoista suoraan leikkikoululta sähköpostitse tai puhelimitse. Voit myös varata henkilökohtaisen tutustumisajan leikkikouluun. Meillä on vain yksi 1-5 –vuotiaiden sisarusryhmä, joten voit joutua jonottamaan vapautuvaa paikkaa.

Lisätiedot Tuula Pölönen
leikkikoulun vastaava, lastentarhanopettaja
p. 040 680 3806
tuula.polonen(at)linnala.fi