Opiskelijahuolto

Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja
Eija Teittinen
p. 044-7171 362
eija.teittinen@kuh.fi

Terveydenhoitaja Eija Teittinen on tavattavissa Kivelän koululla, tarvittaessa myös lukiolla, pääsääntöisesti ajanvarauksen perusteella. Voit myös hakeutua terveydenhoitajan avovastaanotolle Kivelään ilman ajanvarausta. Avovastaanotto ajat ovat ma, ke, to klo 9:30-10 ja klo 12-12:30 sekä pe klo 9:30-10. Terveydenhoitajan puoleen voit kääntyä esimerkiksi, terveys/ mieliala huolien selvittämiseen, ehkäisyn aloitukseen, tai jos terveydessäsi on opiskelukykyä haittaavia tekijöitä. Terveydenhoitajalle voit varata ajan soittamalla puh.nro 044-7171362, wilma- viestillä tai sähköpostilla (eija.teittinen@kuh.fi).


Kuraattori
Kai Kärkkäinen
p.040-8386 300
kai.karkkainen@leppavirta.fi

Koulukuraattori Kai Kärkkäinen tukee opiskeluun, sosiaalisiin suhteisiin ja elämänhallintaan liittyvissä huolissa. Koulukuraattorin vastaanotto on Kivelän koululla maanantaisin klo 8-15 ja torstaisin klo 10-14, sekä Alapihan koululla tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10-14. Yhteydenotot ja ajanvaraukset numerosta 040 838 6300.


Nuorten mielenterveyssairaanhoitaja
Pekka Harjuveteläinen
p. 044-7171 366
pekka.harjuvetelainen@kuh.fi

Lukiolla torstaisin klo 8-10
Muina aikoina terveyskeskuksella. Varaa aika puhelimitse.

Psyykkiseen jaksamiseen, kuten mielialaan ja jaksamiseen, liittyvissä huolissa nuorten sairaanhoitaja Pekka Harjuveteläinen on tavattavissa lukiolla torstaisin klo 8-10. Muina aikoina mielenterveyshoitajan päivystys Leppävirran terveysasemalla. Käynnit ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Pekan tavoitat numerosta 044 7171366.


Ehkäisyneuvola/Perhesuunnitteluneuvola

Tiistaisin terveyskeskuksessa, soittoaika klo 12.00-13.30
puh. 017-171 369

Lukion opiskeluhuoltosuunnitelmasta löydät tiedon siitä, kuinka opiskeluhuolto lukiossamme toimii ja kehen ottaa yhteyttä erilaisissa ongelmatilanteissa:
Opiskeluhuoltosuunnitelma

Koulukuraattori

Koulukuraattori Kai Kärkkäinen auttaa myös lukiolaisia erilaisten kouluun tai muuhun elämään liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Hänet tavoittaa numerosta 040-8386300.

Hammashoito

ALLE 18-VUOTIAAT
- hammashoito tarjoaa palveluita lukiolaisille eli esittää hoitoajat suoraan opiskelijoille kirjeellä, joka tulee kotiin

YLI 18-VUOTIAAT
- varaavat itse hammashoitoon ajan

Muistin virkistämiseksi vielä seuraavaa:
- hammashoito on maksullista 18 vuotta täyttäneille
- käyntimaksu on 13,30 euroa, joka peritään jokaiselta käyntikerralta hammashoidossa asioitaessa
- lisäksi peritään tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä niiden laadun ja laajuuden mukaan määräytyvä toimenpidekohtainen maksu (esim. tarkastusmaksu on 14,70 - 27,50 euroa)

JOS VARATTU AIKA EI SOVI, NIIN OPISKELIJAN PITÄÄ ITSE PERUA AIKA JA VARATA UUSI.

KÄYTTÄMÄTTÖMÄSTÄ AJANVARAUKSESTA LASKUTETAAN YLI 15-VUOTIAILTA
51,40 EURON PERUUTUSMAKSU!Hammashoidon ajanvaraukset ja tiedustelut puh. 017 - 171 360

Koulumatkatuki

Kela maksaa lukiossa opiskelevasta opiskelijasta koulumatkatukea koulutuksen järjestäjälle eli Leppävirran kunnalle päivittäisten koulumatkojen kustannuksiin. Opiskelija on oikeutettu koulumatkatukeen, jos matkan pituus yhteen suuntaan on yli 10 km ja koulumatkan kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa.

Opiskelija täyttää lukukauden alkaessa koulumatkatukihakemuksen ja palauttaa sen koulun kansliaan lähetettäväksi Kelalle. Kela tekee päätöksen koulumatkatukioikeudesta. Mikäli Kela myöntää opiskelijalle oikeuden koulumatkatukeen, maksaa Leppävirran kunta opiskelijan omavastuuosuuden.

Jos lukuvuoden aikana tapahtuu muutoksia koulumatkan suhteen, niistä on aina ja välittömästi ilmoitettava kansliaan!