Opiskelijahuolto

Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja
Eija Teittinen
p. 044 7171 362
eija.teittinen@kuh.fi

Terveydenhoitaja Eija Teittinen on tavattavissa Kivelän koululla, tarvittaessa myös lukiolla, pääsääntöisesti ajanvarauksen perusteella. Voit myös hakeutua terveydenhoitajan avovastaanotolle Kivelään ilman ajanvarausta. Avovastaanotto ajat ovat ma, ke, to klo 9:30-10 ja klo 12-12:30 sekä pe klo 9:30-10. Terveydenhoitajan puoleen voit kääntyä esimerkiksi, terveys/ mieliala huolien selvittämiseen, ehkäisyn aloitukseen, tai jos terveydessäsi on opiskelukykyä haittaavia tekijöitä. Terveydenhoitajalle voit varata ajan soittamalla puh.nro 044-7171362, wilma- viestillä tai sähköpostilla (eija.teittinen@kuh.fi).


Kuraattori
Saila Liukko
p. 044 7507045
saila.liukko@leppavirta.fi

Koulukuraattori Saila Liukko tukee opiskeluun, sosiaalisiin suhteisiin ja elämänhallintaan liittyvissä huolissa. Koulukuraattorin vastaanottoajat ja paikat ilmoitetaan lähiaikoina. (Saila aloittaa työt Leppävirran kunnassa 3.2.2020.)


Nuorten mielenterveyssairaanhoitaja
Pekka Harjuveteläinen
p. 044 7171 366
pekka.harjuvetelainen@kuh.fi

Psyykkiseen jaksamiseen, kuten mielialaan ja jaksamiseen, liittyvissä huolissa nuorten sairaanhoitaja Pekka Harjuveteläinen on lukiolaisten tavattavissa Leppävirran terveysasemalla torstaisin klo 8-10. Muina aikoina päivystys Leppävirran terveysasemalla. Käynnit ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Pekan tavoitat numerosta 044 7171366. Ajan voit varata soittamalla. 


Ehkäisyneuvola/Perhesuunnitteluneuvola

Tiistaisin terveyskeskuksessa, soittoaika klo 12.00-13.30
puh. 017 171 369

Lukion opiskeluhuoltosuunnitelmasta löydät tiedon siitä, kuinka opiskeluhuolto lukiossamme toimii ja kehen ottaa yhteyttä erilaisissa ongelmatilanteissa:
Opiskeluhuoltosuunnitelma

Erityisopetus

Askarruttaako oikeanlaisen opiskelutekniikan löytyminen tai tuntuuko lukio-opintojen vaatima itsenäinen työskentely ja vastuunotto liian haastavalta? Onko motivaatio välillä hukassa?

Erityisopettaja Sari Kärkkäinen toimii opiskelijoiden tukena opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Erityisopetus on lukiossa kaikkien opiskelijoiden saatavilla oleva palvelu silloin, kun opinnot eivät suju halutulla tavalla. 

Syksyllä kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat tekevät Niilo Mäki –instituutin nuorille ja aikuisille suunnatun lukiseulatestin. Jokainen saa kirjallisen palautteen saamistaan tuloksista. Seulan perusteella eritysiopettaja haastattelee ne opiskelijat, jotka saavat jollakin lukitestin osa-alueella heikon tuloksen tai ilmaisevat tuen tarpeen itsearvio-osiossa. Haastattelujen perusteella selvitetään tuen tarve jatkossa.

Erityisopettajan työhuone on Kivelän yläkoululla, jonne opiskelija voi tulla sovittuaan ajan.  

Erityisopettaja Sari Kärkkäisen yhteystiedot ovat: 
p. 044-797 5562 ja email. sari.karkkainen@leppavirta.fi  

Hammashoito

ALLE 18-VUOTIAAT
- hammashoito tarjoaa palveluita lukiolaisille eli esittää hoitoajat suoraan opiskelijoille kirjeellä, joka tulee kotiin

YLI 18-VUOTIAAT
- varaavat itse hammashoitoon ajan

Muistin virkistämiseksi vielä seuraavaa:
- hammashoito on maksullista 18 vuotta täyttäneille
- käyntimaksu on 13,30 euroa, joka peritään jokaiselta käyntikerralta hammashoidossa asioitaessa
- lisäksi peritään tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä niiden laadun ja laajuuden mukaan määräytyvä toimenpidekohtainen maksu (esim. tarkastusmaksu on 14,70 - 27,50 euroa)

JOS VARATTU AIKA EI SOVI, NIIN OPISKELIJAN PITÄÄ ITSE PERUA AIKA JA VARATA UUSI.

KÄYTTÄMÄTTÖMÄSTÄ AJANVARAUKSESTA LASKUTETAAN YLI 15-VUOTIAILTA
51,40 EURON PERUUTUSMAKSU!Hammashoidon ajanvaraukset ja tiedustelut puh. 017 - 171 360

Koulumatkatuki

Kela maksaa lukiossa opiskelevasta opiskelijasta koulumatkatukea koulutuksen järjestäjälle eli Leppävirran kunnalle päivittäisten koulumatkojen kustannuksiin. Opiskelija on oikeutettu koulumatkatukeen, jos matkan pituus yhteen suuntaan on yli 10 km ja koulumatkan kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa.

Opiskelija täyttää lukukauden alkaessa koulumatkatukihakemuksen ja palauttaa sen koulun kansliaan lähetettäväksi Kelalle. Kela tekee päätöksen koulumatkatukioikeudesta. Mikäli Kela myöntää opiskelijalle oikeuden koulumatkatukeen, maksaa Leppävirran kunta opiskelijan omavastuuosuuden.

Jos lukuvuoden aikana tapahtuu muutoksia koulumatkan suhteen, niistä on aina ja välittömästi ilmoitettava kansliaan!