KOULUMATKATUKI

Kela maksaa lukiossa opiskelevasta opiskelijasta koulumatkatukea koulutuksen järjestäjälle eli Leppävirran kunnalle päivittäisten koulumatkojen kustannuksiin. Opiskelija on oikeutettu koulumatkatukeen, jos matkan pituus yhteen suuntaan on yli 10 km ja koulumatkan kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa.

Opiskelija täyttää lukukauden alkaessa koulumatkatukihakemuksen ja palauttaa sen koulun kansliaan lähetettäväksi Kelalle. Kela tekee päätöksen koulumatkatukioikeudesta. Mikäli Kela myöntää opiskelijalle oikeuden koulumatkatukeen, maksaa Leppävirran kunta opiskelijan omavastuuosuuden.

Jos lukuvuoden aikana tapahtuu muutoksia koulumatkan suhteen, niistä on aina ja välittömästi ilmoitettava kansliaan!