KOULUMATKATUKI

Leppävirran lukio kustantaa koulukyydit kaikille opiskelijoille, joiden koulumatka täyttää Kelan koulumatkatuen ehdot. Jokainen tuetun kuljetuksen piiriin kuuluva opiskelija täyttää lukukauden alkaessa Kelan koulumatkatukihakemuksen ja palauttaa sen koulun kansliaan. Kela tekee päätöksen koulumatkatukioikeudesta ja ilmoittaa päätöksen opiskelijalle.

Koulumatkatuen ehdot muuttuvat kaikilla opiskelijoilla 1.8.2021 alkaen. Elokuusta alkaen voit saada koulumatkatukea, jos sinulla on vähintään 10 matkapäivää kalenterikuukaudessa.

  • Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat saavat koulumatkatukea erilaisilla ehdoilla kuin muut opiskelijat. He voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan. Koulumatka on lyhin autoreitti kodin ja oppilaitoksen välillä. Jos tämä reitti on alle 7 kilometriä, koulumatkatukea ei voi saada, vaikka linja-auton kulkema matka olisi pidempi.
  • Muut kuin maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat voivat saada koulumatkatuen, jos matkan pituus yhteen suuntaan on yli 10 km ja koulumatkan kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Mikäli Kela myöntää opiskelijalle oikeuden koulumatkatukeen, maksaa Leppävirran kunta opiskelijan omavastuuosuuden.
Jos lukuvuoden aikana tapahtuu muutoksia koulumatkan suhteen, niistä on aina ja välittömästi ilmoitettava koulun kansliaan! 

Tarkemmat tiedot koulumatkatuesta löydät Kelan sivuilta www.kela.fi/koulumatkatuki

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä