Opiskelijan toimeentulo

OPINTOTUKI

Toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen tulee parannuksia 1.8.2019 alkaen, lisäys 1.8.2020 alkaen

  • uusi oppimateriaalilisä
  • muutokset alle 18-vuotiaiden muualla kuin vanhempansa luona asuvien nuorten opintotukeen
  • muutos lukio-opintojen lukuvuosittaiseen opintotukiaikaan

Elokuusta alkaen pienituloisten perheiden ammatillista tai lukiokoulutusta suorittavat lapset voivat saada opintorahan oppimateriaalilisää 47,26e/kk. Oppimateriaalilisään ovat oikeutettuja vanhempansa luona asuvat alle 20-vuotiaat ja muualla asuvat alle 18-vuotiaat, joiden vanhempien vuositulot ovat enintään 41 100 euroa. Lisän voivat saada myös alle 17-vuotiaat lapsilisän piirissä olevat opiskelijat. Jos opiskelija, jolla ei ole vielä oikeutta opintorahaan, haluaa saada oppi-materiaalilisää elokuusta alkaen, on hänen haettava opintotukea keväällä tai kesällä. Oppimateriaalilisä myönnetään ilman hakemusta niille opiskelijoille, jotka saavat jo nyt opinto-rahaa. Opintotukihakemuksessa ei ole erikseen kohtaa pelkästään oppimateriaalilisän hakemista varten, jos saat vielä lapsilisää. Opiskelija hakee opintotukea ja Kela tutkii, mihin tukeen on oikeus!

Elokuusta 2019 alkaen vanhempien tulot eivät enää vaikuta alle 18-vuotiaalle myönnettävään opintorahan perusmäärään tai asumislisään, jos opiskelija asuu muualla kuin vanhempansa luona. Vanhempien tulot vaikuttavat elokuun jälkeenkin opintorahan oppimateriaalilisään, opintorahan vähävaraisuuskorotukseen ja joissain tilanteissa myös opintolainan valtiontakauksen myöntämiseen. Muualla kuin vanhempansa luona asuva 17-vuotias, jonka vanhempien tulot estävät nyt opintorahan saamisen, voi saada opintotukea elokuusta alkaen. Opintotukea pitää hakea keväällä tai kesällä.

Elokuusta 2019 alkaen muuttuu myös lukio-opintojen lukuvuosittainen opintotukiaika. Lukiolainen voi saada opintotukea lukuvuoden 10 kuukaudelta elokuun alusta toukokuun loppuun.

Kela pidentää opintotukea saavien lukiolaisten tukiajat ilman uutta hakemusta. Kela tarkistaa maksussa olevat tuet seuraavalla aikataululla:

  • 18.5.2019 tarkistetaan oikeus oppimateriaalilisään ja vanhempien tulojen vaikutuksen poistuminen 1.8.2019 alkaen
  • 29.6.2019 tarkistetaan lukuvuoden tukiajan pidennys 10 kuukauteen ja opintolainan lainatakaus lukuvuodelle 2019 - 2020.

Huomaa, että 18.5.2019 annettavassa päätöksessä ei käsitellä jatkavien opiskelijoiden opintotukiajan pidennystä elokuulle 2019. Siitä tulee erillinen päätös 29.6.2019 jälkeen.

Opintotukihakemus -lomake löytyy täältä

Lisätietoa Kelan sivulta:

www.kela.fi/opiskelijan_opas

Oppimateriaalilainaamo (LeLuLainaamo)

Leppävirran lukiolla aloittaa syksyllä 2019 toimintansa oppimateriaalilainaamo, jonne hankitaan käytettyjä oppikirjoja opiskelijoille lainattavaksi. Oppikirjat muodostavat Leppävirran kirjastolla erilliskokoelman ja teoksia voivat käyttää vain Leppävirran lukion opiskelijat. Kokoelman teokset on ensisijaisesti tarkoitettu opiskelijoille, joilla on taloudellisia vaikeuksia hankkia oppikirjoja. Tarveharkinnan opiskelijan hakemuksesta suorittaa lukion rehtori.

Teosten lainaamisesta peritään maksu 5 €/kirja. Lainaustoiminnasta kertyneillä varoilla hankitaan LeLuLainaamon erilliskokoelmaan lisää teoksia. Mikäli haluat myydä oppikirjojasi kartuttaaksemme kokoelmaamme, ota yhteyttä koulusihteeriin.KOULUMATKATUKI

Kela maksaa lukiossa opiskelevasta opiskelijasta koulumatkatukea koulutuksen järjestäjälle eli Leppävirran kunnalle päivittäisten koulumatkojen kustannuksiin. Opiskelija on oikeutettu koulumatkatukeen, jos matkan pituus yhteen suuntaan on yli 10 km ja koulumatkan kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa.

Opiskelija täyttää lukukauden alkaessa koulumatkatukihakemuksen ja palauttaa sen koulun kansliaan lähetettäväksi Kelalle. Kela tekee päätöksen koulumatkatukioikeudesta. Mikäli Kela myöntää opiskelijalle oikeuden koulumatkatukeen, maksaa Leppävirran kunta opiskelijan omavastuuosuuden.

Jos lukuvuoden aikana tapahtuu muutoksia koulumatkan suhteen, niistä on aina ja välittömästi ilmoitettava kansliaan!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä