vYH2.1 projektitehtävät

Oma yritys –projekti (YH2)

Suomessa on noin 280 000 yritystä, jotka työllistävät lähes 1,5 miljoonaa ihmistä ja maksavat veroja hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden rahoittamiseksi. Suomen Yrittäjien tilastoinnin mukaan näistä yrityksistä noin 98 prosenttia on alle 50 henkilöä työllistäviä pienyrityksiä ja alle 10 henkilön mikroyrityksiä on noin 93 prosenttia.

Taloustiedon kurssin aikana sinun on tarkoitus tutustua yrittämisen ja yritystoiminnan perusteisiin ja lainsäädäntöön. Tavoitteena projektityössä on kehitellä yritysidea ja liiketoimintasuunnitelma.

Työ tulee tehdä YH2-kurssin aikana ja palauttaa ennen koeviikon alkua 20.11. mennessä Google Drive –tiedostona. Jaa tiedosto vähintään kommentointioikeuksin opettajalle (miika.raudaskoski@gmail.com).

Projektityöllä on mahdollista osallistua Yritys Hyvä –kilpailun ”Minä yritän”-osion ”Työllistän itse itseni” -sarjaan. Kilpailusta lisää nettisivuilla (http://yrityshyva.opinkirjo.fi/). Kilpailuaika on 5.9.2016-31.1.2017 ja voittajat palkitaan 100-1000 euron rahapalkinnoilla.

Mikäli haluat osallistua työlläsi kilpailuun, ilmoita siitä opettajalle ja ota työtä tehdessäsi huomioon sarjan kilpailutöiden vaatimukset ja arviointikriteerit.

Hyväksytyn kurssisuorituksen saamiseksi projektityössäsi tulee olla erillinen osio, jossa vastaat kurssikohtaisiin kysymyksiin ja erillään mahdolliseen kilpailuun osallistuva kirjoitus.

Tutustu yritysmuotoihin

  1. Selvitä lyhyesti mitä eri yritysmuodot tarkoittavat ja miten ne eroavat toisistaan.
Kehitä liiketoimintaidea.

Laadi liiketoimintasuunnitelma, jossa arvioit, pohdit ja esittelet:

1. Liikeideasi
  • Mitä yrityksesi tekee tai tuottaa? (Palveluita vai hyödykkeitä?)
2. Yrityksesi osaaminen
  • Millaista osaamista yrityksesi tarvitsee? Mitä teet itse? Tarvitsetko palkattua työvoimaa? Mitkä ovat yrityksesi tuotannontekijät?
  • Valitse yrityksellesi sopiva yritysmuoto.
3. Asiakkaat ja markkinat
  • Kenelle yrityksesi tuottaa hyödykkeitä tai palveluita? Potentiaaliset asiakkaat? Millaiset markkinat liikeideallasi on?
4. Markkinat ja kilpailijat
  • Arvioi yrityksesi markkinatilannetta? Onko alalla kilpailua?
5. Rahoitus ja talous
  • Arvioi yrityksesi rahoituksen tarvetta: mistä hankit rahoitusta ja paljonko tarvitset?
  • Arvioi yrityksesi kannattavuutta? Paljonko tuottamasi hyödyke tai palvelu maksaa? Kuinka yrityksesi tuottaa voittoa?’
6. Hankkeen realistisuus.
  • Arvioi liikeideasi realistisuutta. Hyödynnä SWOT-analyysin nelikenttää.

swot.jpg

SWOT­analyysi on lyhenne englanninkielisten sanojen alkukirjaimista: Strength (vahvuus), Weakness (heikkous), Opportunity (mahdollisuus) ja Threat (uhka). SWOT­analyysillä tarkoitetaan nelikenttäanalyysiä. Nelikentässä vasemmalla ovat myönteiset asiat ja oikealla ovat kielteiset asiat. Aikaulottuvuutena taas yläpuolella on nykytila ja alapuolella on tulevaisuus.

Kun analysoidaan yrityksen perustamista, sitä tulee tarkastella yrityksen sekä sisäisten että ulkoisten tekijöiden valossa. Sisäisiä tekijöitä, joihin yritys itse nykytilassa eli tällä hetkellä pystyy vaikuttamaan, ovat yläpuolella olevat kentät eli vahvuudet ja heikkoudet. Vahvuudet ovat toimia, joita yritys voi hyödyntää ja joiden avulla yritys saa toimintansa menestymään, heikkoudet taas tekijöitä, joita yrityksen täytyy parantaa pystyäkseen toimimaan tehokkaasti. Ulkoiset tekijät liittyvät vahvasti liiketoiminnan kehittämiseen. Mahdollisuudet edistävät yrityksen menestymistä, uhat puolestaan vaarantavat yrityksen tulevaisuutta.

Apua ja vinkkejä löytyy oppikirjan lisäksi mm. seuraavilta sivuilta: