Yhteiskuntaoppi YH

Ohjeita esseevastauksen kirjoittamiseen

Lähtökohtaisesti pituus ei ole essee-vastauksessa tärkein kriteeri. Nyrkkisääntönä voisi sanoa, että puolen A4-sivun vastaus ei ole vielä essee. Hyvä pituus vaihtelee käsialasta ja fonttikoosta riippuen 1-3 sivun välissä.

Essee-vastaus on asiatyylinen ja yhtenäiseksi tekstiksi kirjoitettu kokonaisuus, joka on jaettu kappaleisiin. Se ei siis ole lista asioista, vaan loogisesti etenevä ja argumentoiva teksti. Hyvä essee-vastaus alkaa usein termien määrittely, jatkuu syy-seuraussuhteiden pohtimisella ja päätyy johtopäätöksiin ja yhteenvetoon.

Esseen rakenne:

Alku ja johdanto

 • Mikä? Mitkä? Kuka? Mistä?
 • Keskeisten käsitteiden tai ongelmanasettelun määrittelyä

Selkeästi jäsennelty käsittelyosa

 • Missä? Milloin? Millainen? Miksi? Miten? Mitä seurauksia?
 • Tässä osassa käsitellään asian merkitystä, vaiheita, vaikutuksia, syitä ja seurauksia riippuen mitä kysytään
 • Anna käsittelyosassa esimerkkejä!

Yhteenveto

 • Mikä merkitys? Mitä seurauksia? Mikä vaikutus tulevaisuudelle?
 • Lopuksi on syytä vielä nivoa vastauksen pääkohdat yhteen ja sitoa vastaus laajempaan kokonaisuuteen

Muistakaa myös, että lukiossa harjoitellaan ja opitaan. Teidän ei tarvitse olla vielä vastaustekniikassa täydellisiä, vaan tavoitteena on oppia ja kehittyä myös esseevastausten kirjoittajina.

Lopuksi vielä muistilista essee-vastaamisen tueksi.

 1. Lue kysymys huolellisesti läpi.
 2. Luonnostele vastauksesi suttupaperille ranskalaisin viivoin, miellekartalla tms.
 3. Suunnittele esseen rakenne. Mitä asioita tuot esiin missäkin vaiheessa vastausta.
 4. Pysy tosiasioissa ja perusta oma pohdintasi faktoihin.
 5. Esseevastaus ei ole asialista, vaan looginen ja kappaleisiin jaettu kokonaisuus. Muista johdanto, käsittelykappaleet ja yhteenveto.
 6. Kirjoita selkeästi. Jaarittelu ja samojen asioiden toistaminen moneen kertaan ei ole osa hyvää esseevastausta.
 7. Tarkista lopuksi vastauksesi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä