Ue4 Uskonto Suomalaisessa yhteiskunnassa

kurssin tavoitteet

 

UO4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tutustuu monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-Suomessa
  • perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla
  • ymmärtää, että tietoa uskonnoista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osa-alueilla
  • osaa analysoida uskonnonvapauteen ja uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyvää ajankohtaista keskustelua
  • osaa toimia aktiivisena kansalaisena ja yhteiskunnan jäsenenä
  • kehittää valmiuksia osallistua uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin.

 kurssin opiskelumenetelmät, kirja ja arviointi

opiskelumenetelmät: muistiinpanot, kotitehtävät, keskustelut, esitelmät

oppikirja: Uusi Arkki 4. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa. Edita 2017 

Arviointi: kurssin arvosana muodostuu tuntiaktiivisuudesta( kotitehtävät ja keskustelut), välikokeesta ja päättöviikon esitelmästä.

kurssin aikataulu jaksossa 4.

6.2 johdanto kurssiin 1. Suomalaiset ja uskonto kpl 1-2 
8.2. 3. uskonnonvapaus 
11.2 4. Suomalaisten muinaisuskonto 5. Katolinen Suomi
13.2 ei tuntia, tanssien kenraaliharjoitus 
18.2 6. Kustaa Vaasan ajan luterilainen kirkko 7. Puhdasoppisuus, valistus ja pietismi
20.2 8. Autonomian ajan Suomi (herätysliikkeet) 
22.2 9. kirkon kilpailutilanne 10. Kirkko Itsenäisessä Suomessa
25.2 kokeeseen lukua 
28.2 Välikoe Suomen kirkkohistoriasta s. 10-91 

Hyvää talvilomaa! 

11.3 11. Evankelisluterilainen kirkko 
13.3 20. Uskonto julkisessa elämässä (uskonnon yo-kirjoitukset) 
15.3 esitelmien tekeminen 
21.3 esitelmien tekeminen 
20.3 esitelmien tekeminen 

päättöviikko: 1.4 esitelmät

esitelmä

- valitse yksi uskonnollisista liikkeistä Suomessa
 s. 110- 168

Ortodoksisuus s.110
Katolinen kirkko s.119 
Helluntaiherätys s. 130 
Suomen Vapaakirkko s. 131
Pelastusarmeija s. 132
MAP-kirkko s. 137 
Jehovan todistajat s. 139
Juutalaiset s. 142
Muslimit s. 150
muut uudet usk. yhteisöt s. 160-167
tai ehdota jotain muuta...

esitelmän rakenne: ( esim. powerpoint) 

- liikkeen luokittelu
- perustaja ja perustamisaika
- liikkeen saapuminen Suomeen
- jäsenmäärä maailmanlaatuisesti ja Suomessa
-tärkeimmät kannatusalueet ja toiminnan keskukset Suomessa
- jäsenyyden perusteet
- keskeiset oppikorostukset
-toimintamuodot
- elämäntapaa säätelevät ohjeet
- muuta erityistä ( nettisivut, lehti, pyhä rakennus, musiikki, muu toiminta jne.)
- mahdolliset haasteet Suomessa toimimiseen ( esim. koulussa/ työelämässä) 
- kerää kuvakollaasi liikkeestä ( esim. Pinterest, Instagram)
- mahdollinen liikkeen jäsenen haastattelu/ vierailu tunnilla