Ue2 Kirkkohistoria

kurssin tavoitteet

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää kristinuskon merkitystä, kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta
  • tuntee kristinuskon keskeiset suuntaukset ja niiden syntytaustan ja pystyy vertailemaan niiden keskeisiä piirteitä
  • perehtyy kristinuskon erilaisiin tulkintatapoihin ja ilmenemismuotoihin eri puolilla maailmaa
  • osaa analysoida ja arvioida ajankohtaista kristinuskoon liittyvää keskustelua.