Ue2 Kirkkohistoria

kurssin opiskelumenetelmät, kirja ja arviointi

opiskelumenetelmät: muistiinpanot, ryhmätyöt , kotitehtävät, keskustelut, esitelmät

oppikirja: Uusi Arkki 2. Maailmanlaajuinen kristinusko 2 

Arviointi: kurssin arvosana muodostuu tuntiaktiivisuudesta( kotitehtävät ja keskustelut), esitelmästä ja kurssikokeesta.