Ue2 Kirkkohistoria

esitelmä

Valitse yksi Kristinuskon suuntaus/ kristillisperäinen uskonto 
 s. 78-120 
 
1. Roomalaiskatolinen kirkko s. 78-89 
2. Luterilaiset kirkot s. 90-97 
3. Reformoidut kirkot s. 98-103 J 
4. Anglikaaniset kirkot s. 104-107 (ei s. 106) 
5. Metodismi s. 106
6. Ortodoksiset ja orientaaliset kirkot s. 106-113 
7. Vapaakristillisyys ( helluntaiherätys, uuskarismaattisuus ) s. 114- 117 
8. kristillisperäiset yhteisöt:  Jehovan todistajat s. 119 
9. Kristillisperäiset yhteisöt:  Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko s. 120 


esitelmän rakenne: ( esim. powerpoint) 


- liikkeen luokittelu ( esim. Etninen  vai universaali ) 
- perustaja ja perustamisaika
- jäsenmäärä maailmanlaajuisesti ja Suomessa
-tärkeimmät kannatusalueet 
- jäsenyyden perusteet
- keskeiset oppikorostukset ja moraali 
- toimintamuodot
- pyhä kirja ja sen tulkinta 
- elämäntapaa säätelevät ohjeet
- pyhä rakennus ja siellä käyttäytyminen 
- muuta erityistä ( nettisivut, lehti,musiikki, muu toiminta jne.)
- kerää kuvakollaasi liikkeestä 
- jaa esitelmä classroomin etusivulle