Ue2 Kirkkohistoria

kurssin tavoitteet

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää kristinuskon merkitystä, kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta
  • tuntee kristinuskon keskeiset suuntaukset ja niiden syntytaustan ja pystyy vertailemaan niiden keskeisiä piirteitä
  • perehtyy kristinuskon erilaisiin tulkintatapoihin ja ilmenemismuotoihin eri puolilla maailmaa
  • osaa analysoida ja arvioida ajankohtaista kristinuskoon liittyvää keskustelua.

 

 

kurssin opiskelumenetelmät, kirja ja arviointi

opiskelumenetelmät: muistiinpanot, ryhmätyöt , kotitehtävät, keskustelut, esitelmät

oppikirja: Uusi Arkki 2. Maailmanlaajuinen kristinusko 2 

Arviointi: kurssin arvosana muodostuu tuntiaktiivisuudesta( kotitehtävät ja keskustelut), esitelmästä ja kurssikokeesta. 

kurssin aikataulu jaksossa 4.

5.4 1. kristinuskon synty ja oppi 
6.4 2. oppi ja perinteet 
10.4 3. kirkko keskiajalla 
12.4 4. Luterilaisuus  9.00 Pekka Simojoen Gospelkonsertti
13.4 4. Luterilaisuus jatkuu 
17.4 5. reformaatio leviää 
19.4 6. Valistus 
20.4 7. Teollistuminen 
24.4 8. Totalitarismi
26.4 esitelmien teko (ohjeet alla) 
27.4 esitelmien teko 
1.5 vapaa - hyvää vappua! 
3.5 välikoe kirkkohistoriasta 
4.5 esitelmien teko 
8.5 esitelmien pito  
15.5 ryhmätyöt jatkuu itsenäisesti 
16-18.5 TOKI-matka Tukholmaan, Ansku mukana, itsenäisenä ryhmätyöt 
22.5 ryhmätöiden purku 

24.5 päättöviikko alustavasti: laavulla makkaraa, lauluja, kitara, muuta ohjelmaa 

esitelmä

Valitse yksi Kristinuskon suuntaus/ kristillisperäinen uskonto 
 s. 78-120 
 
1. Roomalaiskatolinen kirkko s. 78-89 Saara ja Paavo 
2. Luterilaiset kirkot s. 90-97 Vilma ja Jere 
3. Reformoidut kirkot s. 98-103 Jutta ja Jose 
4. Anglikaaniset kirkot s. 104-107 (ei s. 106) Tiina ja Valtteri 
5. Metodismi s. 106 Lotta ja Emil
6. Ortodoksiset ja orientaaliset kirkot s. 106-113 Janina ja Jokke 
7. Vapaakristillisyys ( helluntaiherätys, uuskarismaattisuus ) s. 114- 117 Vilhelmiina ja Wille
8. kristillisperäiset yhteisöt:  Jehovan todistajat s. 119 Heikki ja Minna
9. Kristillisperäiset yhteisöt:  Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko s. 120 Aleksi ja Jenna


esitelmän rakenne: ( esim. powerpoint, prezi) 

- liikkeen luokittelu ( esim. Etninen  vai universaali ) 
- perustaja ja perustamisaika
- jäsenmäärä maailmanlaajuisesti ja Suomessa
-tärkeimmät kannatusalueet 
- jäsenyyden perusteet
- keskeiset oppikorostukset ja moraali 
- toimintamuodot
- pyhä kirja ja sen tulkinta 
- elämäntapaa säätelevät ohjeet
- pyhä rakennus ja siellä käyttäytyminen 
- muuta erityistä ( nettisivut, lehti,musiikki, muu toiminta jne.)
- kerää kuvakollaasi liikkeestä