Ue2 Kirkkohistoria

kurssin tavoitteet

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää kristinuskon merkitystä, kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta
  • tuntee kristinuskon keskeiset suuntaukset ja niiden syntytaustan ja pystyy vertailemaan niiden keskeisiä piirteitä
  • perehtyy kristinuskon erilaisiin tulkintatapoihin ja ilmenemismuotoihin eri puolilla maailmaa
  • osaa analysoida ja arvioida ajankohtaista kristinuskoon liittyvää keskustelua.

 

 

kurssin opiskelumenetelmät, kirja ja arviointi

opiskelumenetelmät: muistiinpanot, ryhmätyöt , kotitehtävät, keskustelut, esitelmät

oppikirja: Uusi Arkki 2. Maailmanlaajuinen kristinusko 2 

Arviointi: kurssin arvosana muodostuu tuntiaktiivisuudesta( kotitehtävät ja keskustelut), esitelmästä ja kurssikokeesta. 

kurssin aikataulu jaksossa 4.

5.4 johdanto kurssiin 
9-12.4 itsenäiset tehtävät 1. kristinuskon synty ja oppi ja 2 . oppi ja perinteet (Ansku Erasmus-projektissa) 
16.4 3. kirkko keskiajalla 
18.4 4. Luterilaisuus 
23.4 5. reformaatio leviää 
25.4 6. Valistus
26.4 7. Teollistuminen 
30.4 8. Totalitarismi
2.5 9. Kristinusko on muokannut Eurooppaa 
3.5 valmistelu
7.5 välikoe 
8.-10.5 esitelmien teko (Ansku TOKI-projektissa) 
14.5 esitelmät 
16.5 esitelmät 
17.5 esitelmät, muuta? 

29.5 päättöviikko alustavasti:
Amazing race. rastit luonnossa, laavulla makkaraa 

esitelmä

Valitse yksi Kristinuskon suuntaus/ kristillisperäinen uskonto 
 s. 78-120 
 
1. Roomalaiskatolinen kirkko s. 78-89 
2. Luterilaiset kirkot s. 90-97 
3. Reformoidut kirkot s. 98-103 J 
4. Anglikaaniset kirkot s. 104-107 (ei s. 106) 
5. Metodismi s. 106
6. Ortodoksiset ja orientaaliset kirkot s. 106-113 
7. Vapaakristillisyys ( helluntaiherätys, uuskarismaattisuus ) s. 114- 117 
8. kristillisperäiset yhteisöt:  Jehovan todistajat s. 119 
9. Kristillisperäiset yhteisöt:  Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko s. 120 


esitelmän rakenne: ( esim. powerpoint) 


- liikkeen luokittelu ( esim. Etninen  vai universaali ) 
- perustaja ja perustamisaika
- jäsenmäärä maailmanlaajuisesti ja Suomessa
-tärkeimmät kannatusalueet 
- jäsenyyden perusteet
- keskeiset oppikorostukset ja moraali 
- toimintamuodot
- pyhä kirja ja sen tulkinta 
- elämäntapaa säätelevät ohjeet
- pyhä rakennus ja siellä käyttäytyminen 
- muuta erityistä ( nettisivut, lehti,musiikki, muu toiminta jne.)
- kerää kuvakollaasi liikkeestä 
- jaa esitelmä classroomin etusivulle