TVT2 ja TVT3

Tiedostoja ja linkkejä

TVT2 Ohjelmoinnin peruskurssi ja TVT3 Ohjelmoinnin jatkokurssi

Kurssien tavoitteena on, että opiskelija tutustuu Java-ohjelmointiin.

  • Kurssit suoritetaan osittain itsenäisesti Helsingin yliopiston MOOC-työtilan avulla
  • MOOC-työtilan osat 1-7 vastaavat TVT2-kurssia ja osat 8-14 TVT3-kurssia
  • TVT2-kurssin keskeisenä sisältönä on tutustuminen algoritmeihin, Java-ohjelmointikielen perusteisiin sekä pienten ohjelmien tekeminen.
  • TVT3-kurssin keskeisenä sisältönä on Java-ohjelmointikielen ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu.
 

Seuraavan osan tehtävät avautuvat suoritettaviksi, kun edellisen osan tehtävistä on hyväksytysti suoritettu 30 % (esim. osan 02 tehtäviä pääsee tekemään, kun 9 tehtävää osasta 01 on tehty).

TVT2-kurssin suorittaminen edellyttää, että 70 % osien 01-07 tehtävistä on suoritettu
(101 tehtävää 144:sta).

TVT3-kurssin suorittaminen edellyttää, että 60 % osien 08-14 tehtävistä on suoritettu
(40 tehtävää 66:sta).

 
Ohjelmoinnin MOOC 2018 tehtävät
 
Ohjelmoinnin MOOC 2018 ohjeita
Ohjelmoinnin MOOC 2018 tehtävälista
Käyttäjätunnuksen luominen Test My Code -ympäristöön
Java SE Development Kit 8u112
NetBeans with TMC