Ps4

aikataulu

alustava aikataulu 

6.2. kurssin tavoitteet, sisältö ja aikataulu
 1. Tunteet ja mielenterveys 2. Tunteet ilmenevät monin tavoin 
8.2 3. Tunteiden synty 
11.2 4. Tunteet ja aggressio 
13.2 5. Tunteiden säätely
15.2 tanssit - ei tuntia 
18.2. 6. Myönteisyys johtaa hyvinvointiin 
20.2. 7. Fyysinen toiminta edistää mielenterveyttä
(mennäänkö lenkille?) 
22.2 8. Toimivat sosiaaliset suhteet tukevat mielenterveyttä
25.2. 9. Parisuhde, rakkaus ja seksuaalisuus ovat onnellisuuden ytimessä
27.2. 10. Stressi 
1.3 hyvinvointipeli? 

Hyvää 
talvilomaa! 
11.3 11.-12 Mielenterveyshäiriöiden ulottuvuudet ja oireet
13.3 ryhmätöiden jako ja esitelmän tekeminen 
15.3 esitelmien tekeminen 
18.3 esitelmien pitäminen 
20. 3 esitelmien pitäminen
25.3 valmistelu 

3.4 päättöviikko sähköinen koe 8-12 

Kysysmyksiä kappaleesta 9 s.90-101

1. Miten parisuhteessa eläminen vaikuttaa keskimäärin ihmisen hyvinvointiin? 
2. Mitkä tekijät voivat vaikuttaa parisuhteen onnellisuuteen  parisuhteen eri vaiheessa? 
3. Mitä hyviä ja huonoja puolia on järjestetyissä avioliitoissa? 
4. Millaisia erilaisia rakkauden muotoja ( 7) on Robert Sternbergin mukaan ja mihin ne sijoittuvat kolmiossa s. 93? Mikä on täydellisen rakkauden kaava? Tehtävä 5 ( s. 101) 
5. Millaiset tekijät voivat johtaa parisuhteen eroon? Miksi ero on usein psyykkisesti vaikeaa? 
6. Miten vanhemmat ja koulu voivat tukea nuoren seksuaalisuuden kehittymistä? 
7. Mitä ovat seksuaalioikeudet?
8. Mikä vaikuttaa seksuaaliseen halukkuuteen? s. 97 Miten seksuaalinen halukkuus liittyy hyvinvointiin? 

Tehtävät s. 100 2-3

ryhmätyö

Ryhmä tekee esitelmän ja yhden sivun mittaisen tiivistelmän muille opiskelijoille mielenterveyshäiriöstä. Käyttäkää lähteenä kirjan lisäksi esim mielenterveysseuran sivuja. 

ESITELMÄN RUNKO 
1.Mielenterveyshäiriön tunnusomaiset oireet ja diagnosointi (millaista psyykkistä ja fyysistä häiriötä esiintyy)
2. Mistä häiriö saattaa johtua? ( psyykkiset/ sosiaaliset / biologiset syyt s.129)
3. Mielenterveyshäiriön yleisyys Suomessa
4. Miten mielenterveyshäiriötä hoidetaan? ( lääkkeet/ terapia)
5. Mitä lähimmäiset voivat tukea mielenterveyshäiriöön sairastunutta perheenjäsentä / ystävää? 

RYHMÄT 
 
1. masennus s. 154 
2. kaksisuuntainen mielialahäiriö s. 158 
3. ahdistuneisuushäiriöt s. 162
4. persoonallisuushäiriöt s. 171
5. psykoosit s. 175 
6. Unihäiriöt 
7. Syömishäiriöt


Kysymyksiä kappaleista 1 ja 2


1.Mitä on psyykkinen hyvinvointi ? Miten se eroaa onnellisuudesta? Arvioi Freudin väitettä:" Hyvä mielenterveys on kykyä rakastaa ja tehdä työtä". s. 13
Miten tunteet liittyvät psyykkiseen hyvinvointiin? 

2. Mitä tarkoittaa, että tunteilla on biologinen, psyykkinen ja sosiaalinen perusta? Käytä esimerkkinä jotain perustunnetta. s.15

3. Mitkä ovat kuusi perustunnetta? Millaisen toimintavalmiuden kukin tunne antaa?
Mitä ovat sosiaaliset tunteet? miten ne syntyvät ? S. 16 s. 18 

4. Onko rakkaus tunne? Perustele. S.17 

5. Miten perustunteet näkyvät ilmeistä ja eleistä? Ottakaa valokuvat kännykällä toisistanne näyttäen eri perustunteet. Miten tunteet tarttuvat?  S.16-18

6. Miten kulttuuri vaikuttaa tunteisiin? Miten esim. suomalaiset ilmaisevat tunteensa? Onko sukupuolten/ sukupolvien välillä eroja tunteiden ilmaisussa? Miten tunteita kuvataan kielellisesti tai jopa värein? s. 20 

7. Miten tunteita tutkitaan? Arvioi menetelmien vahvuuksia ja heikkouksia. Mitä haasteita liittyy tunteiden tutkimiseen? s. 21 

8. Voiko aidon tunteen teeskennellä? Perustele. S. 19
5. Tunteiden säätely edistää psyykkistä hyvinvointia

Kysymyksiä:

1.Mitä tarkoitetaan tunnetaidoilla?

2. Mikä ero on ensisijaisella ja toissijaisella tunteella?

3.Miten vanhempi voi auttaa lasta tunnetaitojen kehittymisessä? 

4. Miten defenssit toimivat? Mitä tarkoittaa 
a) torjunta
b) regressio
c) arvon kieltäminen
d) lohkominen
e) reaktion muodostus
aDefenssejä on jopa 200. Etsi lisäesimerkkejä defensseistä. Pohdi, mitkä defenssit ovat kypsiä/ toimivia psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. 

5. Millaisia ovat itsellesi toimivat coping -keinot hyvinvoinnin edistämiseksi
a) jos koulutehtäviä on liikaa/ et osaa/ aika ei riitä jne.
b) jos tulee riitaa vanhempien/ ystävien/ poika-tyttöystävän kanssa
c) autokoulu stressaa
d) jos ei ole rahaa
e) jne...

6.Mainitse erilaisia
a) fyysisiä
b) sosiaalisia
d) kognitiivisia hallintakeinoja?

aineistotehtävä

  1. Tyttöystävä Leena jätti 19-vuotiaan Tuomon ja alkoi seurustella Tuomon hyvän ystävän Vesan kanssa. Kun tyttöystävä eräänä perjantai-iltapäivänä kertoi Tuomolle seurustelun päättymisestä ja uuden seurustelusuhteen alkamisesta, Tuomo meni täysin lukkoon eikä pystynyt sanomaan Leenalle mitään. Tuomon järkytys oli valtava, sillä hän koki menettäneensä samalla kertaa kaksi tärkeää ihmistä. Hän ei voinut uskoa, että tällaista tapahtuu hänelle. Tämän täytyy olla pahaa unta, tätä ei oikeasti tapahtunut, hän ajatteli. Hän lähti illalla baariin, jossa Leenalla ja Leenan ystäväpiirillä oli tapana viettää perjantai-iltaa, ja joi itsensä humalaan. Aamulla hän voi pahoin mutta oli samalla tyytyväinen siitä, että Leenan ystävät olivat nähneet hänet ja olleet selvästi huolestuneita. He varmastikin kertoisivat Leenalle nähneensä hänet, ja Leena huomaisi, mitä on teollaan saanut aikaiseksi, hän tuumi. Lauantaina iltapäivällä Tuomo soitti Vesalle ja purki kiukkuaan ja pettymystään sekä vannoi, ettei koskaan tule antamaan Leenalle anteeksi.Seuraavan kuukauden aikana Tuomo alkoi käydä säännöllisesti pitkillä juoksulenkeillä, jotta saisi rauhassa miettiä tapahtunutta. Hän tuli siihen tulokseen, että Leenassa oli ollut monia ärsyttäviä piirteitä, eikä hän ollut edes erityisen viehättävän näköinen. Tuomo pystyi puhumaan tapahtuneesta muutaman ystävänsä kanssa, mutta vanhemmilleen hän ei halunnut näyttää suruaan ja pettymystään. Hän aloitti uudelleen taekwondon, vanhan harrastuksensa, ja sai siten muuta ajateltavaa. Kahden kuukauden kuluttua Tuomoa ei enää harmittanut seurustelun päättyminen. Sen sijaan suhde Vesaan oli viileä. Molemmat välttelivät tilaisuuksia, joissa voisivat toisensa tavata.

Erittele Tuomon käyttämiä defenssejä ja coping- eli hallintakeinoja sekä niiden toimivuutta.

6. Myönteisyys johtaa hyvinvointiin


1. Millainen on empaattinen ihminen? s.56

2. Mikä on peilisolujen merkitys tunnetaidoissa? s. 56 

3. Miten hyväntuulisuus vaikuttaa ihmisen kognitiivisiin toimintoihin? Entä sosiaalisiin suhteisiin? s.58

4. Miten optimistinen elämänasenne on yhteydessä hyvinvointiin? s. 60 Millaista attribuutiotyyliä optimistit suosivat? 
Millaiset coping-keinot ovat tyypillisiä optimisteille? s. 61

5. Tee käsitekartta humanistisesta psykologiasta seuraavien kysymysten avulla.

Millainen ihmiskuva siinä on?
Miten siinä kuvataan psyykkinen terveys?
Ketkä ovat suuntauksen keskeisiä edustajia?
Miten ihanneminä ja minäkäsitys liittyy ihmisen onnellisuuteen?
Mitä tarkoittaa ehdoton rakkaus ja miksi se on jokaiselle tärkeää? 
Millaista on asiakaskeskeinen terapia?
Mistä humanistista psykologiaa kritisoidaan? 

Tee kirjasta s. 69 tehtävät 6 ja 7.