Ps3

kurssin aikataulu

3.10. parityöskentelyn käynnistäminen. Arvotaan aiheet. 
tuntien suunnittelu voi alkaa 
5.10 tuntien suunnittelu jatkuu 
8.10 aloitetaan oppitunnit: 1. Kognitiivinen psykologia tutkii tiedonkäsittelyä 2. Neuropsykologia tutkii aivojen ja mielen suhdetta 

10.10 3. Hermosolu ja välittäjäaineet 
kello 9-10 kokeiden palautuksia 

12.10 4. Aivojen osat vastaavat eri toiminnoista

syysloma 

22.10 ei tuntia ( Ansku Erasmus matkalla Espanjassa) 

24.10 5. Aivopuoliskojen työjako eli lateralisaatio
6. aivotutkimusmenetelmät 


26.10. 7. Hermosto muovautuu jatkuvasti 8. Havaitseminen on tiedonkäsittelyn perusta

29.10. 9 Näkö tunnetaan aisteista parhaiten

31.10 . 10. Tarkkaavaisuus on valikoivaa

2.11. 11. Tarkkaavaisuutta voidaan jakaa

5.11. 12. Muistia tarvitaan kaikessa toiminnassa

7.11. 13.Kuinka paljon ihminen voi muistaa

9.11. 14. oppimista voi tehostaa

12.11. 15. Muisti ja aivotoiminta

14.11. 16. Vaativa tiedon käsittely 17. Kieli ajattelun ja viestinnän välineenä

16.11. 18. Taitava ajattelija  

19.11.19. Ongelmanratkaisu ja Asiantuntijuus

23.10. päättöviikko 

kello 8- 11 kertausta
 kello11-14 sähköinen koe 


Tehtäviä kappaleesta 8

HAVAITSEMINEN
1.Esittele seuraavat tutkimukset ja pohdi tutkimustuloksia.

a)sensorisen deprivaation koe

b)muutossokeus

2.Määrittele seuraavat havaitsemiseen liittyvät käsitteet:
a) aistiminen
b) havaitseminen
c) havaitsemisen rinnakkaisuus
d) havaitsemisen hierarkkisuus

3.Mitä seuraavat hahmolait tarkoittavat:

a)hyvän muodon laki
b) yhteisen liikkeen laki
c) lähekkäisyyden laki

4.Mitä seuraavat konstanssit tarkoittavat?

a)havaintokonstanssi

b)muotokonstanssi

c)kirkkauskonstanssi

d)värikonstanssi

5. Mistä havaintoharhat johtuvat?

Tehtäviä kappaleesta 9

1.Mikä on värien merkitys havaitsemisessa?

2.Mitä ovat binokulaariset syvyysvihjeet?

3.Mitä monokulaariset kuvavihjeitä tunnistat maalauksesta George Seurat:uimareita Asnieresissa?

4.Miten näköhavainto kulkee mikä-radalla? Voit myös piirtää.

b)Millaista tietoa siinä käsitellään?

c)Millainen häiriö voi seurata mikä-radan vauriosta?

YHTEISTOIMINNALLINEN OPPIMINEN - parin kanssa tunnin suunnittelu

Opiskellaan parin kanssa kirjan kappale (kappaleet arvotaan)  ja opetetaan se muille omalla vuorolla. Opetusmenetelmänä voi olla mm. havainnollistava kysymys aiheeseen, muistiinpanot, oheismateriaali ( videot, psykologiset tutkimukset jne. ) sekä oppikirjan tehtävät. 

 
kpl 1
kpl 2
kpl 3
kpl 4
kpl 5 
kpl 6
kpl 7
kpl 8 
kpl 9
kpl 10