Ps2

alustava aikataulu30.11. kurssin tavoitteet, sisältö ja aikataulu 1. Kehitystä tutkitaan eri näkökulmista 
4.12. 2. Jokainen kehittyy omassa tahdissaan 
11.12. Ansku Vaasassa Toki-projektissa etätehtävät 3. Hermoston kypsyminen edistää muuta kehitystä 
13. 12. 4. Munasolusta kehittyy kävelevä taapero
9-10 kokeiden palautuksia 

14.12. 5. Kognitiiviset kyvyt edistyvät kokemusten myötä 
18.12. 6. Vauva eriytyy vanhemmasta vähitellen 
20.12. 7. Aivojen kehitys mahdollistaa motoriset taidot 

joululoma 
3.1 . 8. Tiedonkäsittey edistyy muiden opastamana
4.1 . 9. Tunteiden säätelyä harjoitellaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 
8.1. 10. Motorinen kehitys koululaisella 
10.1. 11. Kognitiivinen kehitys koululaisella 12. Kavereiden merkitys 
11.1 13. Fyysinen kehitys nuoruudessa 
15.1 . 14. Ajattelu monipuolistuu nuoruudessa ja 15. Nuoruus on kokeilujen aikaa
17.1. 16. Seksuaalisuus 17.nuori aikuinen
18.1 18 Aikuisuudessa korostuu tuotteliaisuus 
22.1 19. Ikääntyessä elämä rauhoittuu
 24.1 20. Elämänkaari kokoaa kehitysvaiheet yhteen 
 25.1 päättöviikko. koe