OP 16A tehtävät

Itsenäiset tehtävät maanantain 29.8.2016 tunnille

1. Työelämä ja omat kiinnostuksen kohteet

a) Tutustu Työ- ja elinkeinopalveluiden AVO-ohjelmaan osoitteessa: http://www.mol.fi/avo/

AVO-ohjelman tarkoituksena on auttaa sinua pohtimaan taitojasi, kykyjäsi ja kiinnostuksen kohteitasi liittyen tulevaisuuden työelämään. Perehdy huolellisesti ohjelman ohjeisiin ja muista, ettei AVO anna valmiita vastauksia tai kiveenhakattuja totuuksia, vaan toimii pohjana ammattillisten tulevaisuuden suunnitelmien pohtimiselle.

b) Tee AVO-testi huolellisesti käymällä läpi kaikki testin vaiheet. Lopuksi tallenna tuloksesi ohjeiden mukaisesti "Lopetus"-painikkeen kautta tai tulosta yhteenveto mukaan seuraavalle opon tunnille.

2. Mihin suunnata lukion jälkeen?

a) Millaisista uramahdollisuuksista olet kiinnostunut? Mitkä ammattialat voisivat olla sinun juttusi? Minkätyyppinen työskentely sinua kiinnostaa? Missä haluaisit työsi sijaitsevan? Pohdiskele ja kuvaile aluksi työ- ja uranäkymiäsi näiden kysymysten valossa.

b) Tutustu opintopolku-palveluun osoitteessa: https://opintopolku.fi/wp/fi/

Opintopolusta löydät kaikki tärkeät tiedot korkeakoulujen yhteishausta, hakukohteista, valintakriteereistä ja hakuajoista. Palvelussa voi selata koulutuksia koulutusaloittain ja tehdä hakuja tutkintonimikkeellä, koulutusalalla tai ammatin perusteella.

c) Valitse kaksi AVO-testin sinulle antamaa ammattia ja selvitä opintopolku-palvelun avulla:

- Millainen koulutus työhön vaaditaan? (tutkintonimike, koulutuksen kesto)
- Missä ammattiin voi opiskella? (oppilaitokset, paikkakunnat)
- Mitkä ovat koulutuksen pääsyvaatimukset (ylioppilasarvosanat, pääsykoe)
- Mitä koulutuksessa opiskellaan? (tutkinnon pääsisällöt)
- Milloin koulutukseen voi hakea?
- Millainen työllisyystilanne ammatissa? Voit käyttää apuna myös http://www.ammattinetti.fi/ -sivustoa.

d) Valitse vielä 1-2 sinua kiinnostavaa ammattia (kohta a) ja selvitä siihen liittyen 2b-kohdassa mainitut asiat.

e) Mitä voit lukion aikana tehdä, jotta parannat mahdollisuuksiasi päästä kyseiseen koulutukseen? (Pohdi esimerkiksi kurssivalintoihin ja ylioppilastutkintoosi liittyviä tekijöitä, opiskelutottumuksiin liittyviä tekijöitä ja alaan liittyvään tiedonhankintaan & osaamiseen liittyviä tekijöitä.)

f) Listaa ajatusviivoin muutamia sellaisia jatko-opintovaihtoehtoja, joihin haluaisit tutustua lukion aikana tarkemmin (kirjaa koulutusohjelman / tutkinto-ohjelman nimi). Näiden tietojen avulla pyritään järjestämään vierailuita ja sisältöjä mm. OP2-kurssille.

g) Koosta vastauksesi seuraavalle opon tunnille.


Tehtävät korvaavat maanantain 29.8. oppitunnin, jolloin ei tarvitse tulla koululle 8-10. Tehtävät tulee olla tehtynä perjantain 2.9. oppitunnille mennessä.