HI 3 - Itsenäisen Suomen historia

Kertaustunnin diat ja harjoitusmonisteen 1.tehtävä ratkaisut

1. Määrittele ja ajoita lyhyesti:

a.Helmikuun manifesti
= Tsaari Nikolai II:n antama asetus, jolla Suomen säätyvaltiopäivien toiminta siirrettiin käytännössä Helsingistä Pietariin ja monia Suomen autonomiaa koskeneita muita asetuksia kumottiin, manifesti siis aloitti 1.venäläistämiskauden 1899 alkaen.

b. Hallitusmuotokysymys
= Suomen sisällissodan jälkeen 1919 kiisteltiin tuleeko Suomeen kuningas (monarkia) vai presidentti (tasavalta). Saksan tappio teki Suomesta tasavallan, eli vahvistettiin valtiosääntö, jossa maalla on vahva presidentti. 

c. Eduskuntauudistus
= Eduskuntauudistuksessa annettiin kaikille 24v täyttäneille suomalaisille yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, jossa kansa sai valita edustansa yksikamariseen eduskuntaan 1906. Lakkautti siis vanhat säätyvaltiopäivät.

d. Koskiveneteoria
= jatkosodan taustasyitä selittävä teoria, jonka mukaan Suomi hakeutui v.1941 tietoisesti omia valintoja tehden välirauhan aikana natsi-Saksan rinnalle tavoitteenaan päästä valtaamaan talvisodassa menettämänsä alueet Neuvostoliitolta takaisin. Esimerkkinä kauttakulkusopimus natsien kanssa 1941 ennen sotaa merkkinä tästä.

Liitteet:

HI 3 – Itsenäisen Suomen historia kertausdiat.pptx

KPL 16 Suomen yhteiskunnallinen murros 1950-1970-luvuilla

Ratkaiskaa seuraavat tehtävät.

1. Alla olevassa taulukossa on suomalaisiin perheisiin liittyviä tunnuslukuja.

a) Miten Suomi on muuttunut toisen maailmansodan jälkeen taulukon perusteella? Kerro ainakin viisi asiaa.

b) Mitkä tekijät selittävät kehitystä? Anna muutamia perusteluita a-kohdassa tekemiisi huomioihin.

vuosi syntyneitä avioliiton ulkopuolella syntyneitä (%) avioeroja 0-vuotiaana kuolleet elinajanodote (M/N) vuosina
1940 65800 9,4 1330 5800 53/59
1950 98000 5,2 3700 4300 58/65
1960 82100 4,0 3700 1700 64/71
1970 64600 5,8 6000 850 65/73
1980 63000 13,1 9500 480 68/77
1990 65500 25,2 13100 370 70/78
1998 57100 37,2 13800 240 73/80
2007 58729 40,6 13224 161 75/82

elinktil.png

2. Pohdi, miten elinkeinorakenteen muutos näkyy tällä hetkellä omassa asuinympäristössäsi.

3. Pohdi, voidaanko hyvinvointivaltiota pitää kansallisena menestyksenä tai ylpeyden aiheena? Millaista kritiikkiä sitä kohtaan voitaisiin lähihistoriassa esittää?

4. Listatkaa asioita, joiden perusteella Kekkosen presidenttiyttä voidaan pitää ansiokkaana, toisaalta millasta kritiikkiä hänen aikakaudestaan voitaisiin esittää?

KPL 10 Talvisodan tehtäviä

1. Etsi alla olevista NL:n sotilaiden kertomuksista syitä, miksi NL ei onnistunut miehittämään Suomea talvisodassa? Mitä muita syitä tiedät olevan Suomen torjuntavoittojen taustalla?

1.png
2.png
3.png
4.png

2. Miksi Suomi joutui tekemään Moskovan rauhan 1940 ja millainen oli rauhan sisältö Suomen näkökulmasta?

3. Suomen nykyisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeinen doktriini eli linja on liittoutumattomuus. Pohdi, onko se mielestäsi hyvä ratkaisu, peilatan esimerkiksi Suomen talvisodan historiaan?