Fi2 Etiikka

kurssin tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • perehtyy filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin sekä ympäristöfilosofian perusteisiin
  • hahmottaa normatiivisten väitteiden luonteen ja suhteen kuvaileviin väitteisiin sekä osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta
  • osaa jäsentää oman elämänsä merkityksellisyyttä ja elämänvalintojaan filosofisen käsitteistön avulla
  • osaa perustella moraalin velvoittavuuden ja soveltaa moraaliin filosofisia käsite-erotteluja ja johdonmukaista argumentaatiota
  • osaa eritellä ja arvioida toimintaa eettisesti sekä kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja arvioitaan filosofisen etiikan välinein.

opiskelumenetelmät , oppikirja ja arviointi

opiskelumenetelmät: keskustelut, muistiinpanot, tehtävät , esitelmän tekeminen

oppikirja: Minerva 2 . Etiikka. Edita 2016

Arviointi: kurssin arvosana muodostuu kokeesta, tuntiaktiivisuudesta ja esitelmästä.


kurssin aikataulu jaksossa 1

4.10 tutustuminen kurssiin: kurssin tavoitteet ja sisällöt. 1. Mitä moraali on? 
7-9.10 etätehtävät, Ansku ja opiskelijat Maalahdella TOKIhankkeessa 2. Moraalinen toimija ja teot 3. Moraalin kohde 
11. 10 tehtävien tarkastus
21.10 4. Monenlaiset hyvät 5. Hyvien toteuttaminen
23.10 6. Hyvä, parempi, paras 
25.10 7. Moraali toiminnan perusteena
28.10 8. normatiivinen etiikka 
30.10 9. Seurausetiikka 10. Velvollisuusetiikka
31.10 11. Oikeus- ja sopimusetiikka esitelmien aiheet 
4-6.11 esitelmien tekeminen, Ansku Erasmus matkalla Odensessa 
8.11- 15.11 esitelmät ja keskustelut 
18.11 12. Etiikka nykymaailmassa ja 13-14. Elämänfilosofiaa
20.11 15-16. Elämänfilosofiaa valmistelu 

päättöviikko: koe Fi2.2 21.11 kello 8-12
 Fi2.1 25.11 kello 8-12

keskustelut päättöviikolla

Valitse itseäsi kiinnostava eettinen kysymys, josta pidät keskustelun alustuksen. 

esimerkki aiheita: parisuhteen etiikka, ystävyyden etiikka, itseäsi kiinnostavan ammatin etiikka (esim. lääkärin, poliisin, toimittajan jne. ), kauneuden etiikka ( esim. kauneusleikkaukset, ruumiin muokkaaminen s. 155 ), kilpaurheilun etiikka, itsemurha, abortti, eutanasia s.139 , armeija, ruoan etiikka, eläinten etiikka,luonnonsuojelu, kuolemanrangaistus, lapsityövoima, prostituutio, lapsen saamisen etiikka (keinohedelmöitys, kohdunvuokraus, adoptio) 

ALUSTUKSEN RAKENNE

- määrittele keskeiset käsitteet, että puhumme samasta asiasta
- pohdi, millaisia arvoja ja normeja, mahdollisesti lakeja aiheeseen liittyy 
- sovella eri etiikan teorioita (s.74-108)
- tee 3-5 keskustelukysymystä luokalle ( havainnollistavia esimerkkitapauksia) 
Valmistaudu esittämään myös oma näkökantasi!