Fi2 Etiikka

kurssin tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • perehtyy filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin sekä ympäristöfilosofian perusteisiin
  • hahmottaa normatiivisten väitteiden luonteen ja suhteen kuvaileviin väitteisiin sekä osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta
  • osaa jäsentää oman elämänsä merkityksellisyyttä ja elämänvalintojaan filosofisen käsitteistön avulla
  • osaa perustella moraalin velvoittavuuden ja soveltaa moraaliin filosofisia käsite-erotteluja ja johdonmukaista argumentaatiota
  • osaa eritellä ja arvioida toimintaa eettisesti sekä kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja arvioitaan filosofisen etiikan välinein.

opiskelumenetelmät , oppikirja ja arviointi

opiskelumenetelmät: keskustelut, muistiinpanot, tehtävät , esitelmän tekeminen

oppikirja: Minerva 2 . Etiikka. Edita 2016

Arviointi: kurssin arvosana muodostuu välikokeesta, tuntiaktiivisuudesta ja keskustelun alustuksesta päättöviikolla 

välikoe: koealue kirjasta 6- 118 ( ei lukua 4) 

kurssin aikataulu jaksossa 1

15.8 tutustuminen kurssiin: kurssin tavoitteet ja sisällöt. 1. Mitä moraali on? 2. Moraalinen toimija ja teot
17.8. 3. Moraalin kohde 
20.8. 4. Monenlaiset hyvät 5. Hyvien toteuttaminen
22.8 6. Hyvä, parempi, paras 
24.8 7. Moraali toiminnan perusteena
27.8. Etiikan teoriat 8 normatiivinen etiikka 
29.8. 9. Seurausetiikka 
31.8. 10. Velvollisuusetiikka
3.9. 11. Oikeus- ja sopimusetiikka 
5.9. 12. Etiikka nykymaailmassa 
7.9. kertaus välikokeeseen 
10.9. välikoe 
12.9. Elämänfilosofiaa kpl 13-14
14.9. Elämänfilosofiaa kpl 15
17.9. Elämänfilosofiaa kpl 16 esitelmien teko 
19.9. esitelmien teko
21.9. esitelmien teko 

28.9. päättöviikko: esitelmät 8-13 ja keskustelut niiden pohjalta 

keskustelut päättöviikolla

Valitse itseäsi kiinnostava eettinen kysymys, josta pidät keskustelun alustuksen päättöviikolla. 

esimerkki aiheita: parisuhteen etiikka, ystävyyden etiikka, itseäsi kiinnostavan ammatin etiikka (esim. lääkärin, poliisin, toimittajan jne. ), kauneuden etiikka ( esim. kauneusleikkaukset, ruumiin muokkaaminen s. 155 ), kilpaurheilun etiikka, itsemurha, abortti, eutanasia s.139 , armeija, ruoan etiikka, eläinten etiikka,luonnonsuojelu, kuolemanrangaistus, lapsityövoima, prostituutio, lapsen saamisen etiikka (keinohedelmöitys, kohdunvuokraus, adoptio) 

ALUSTUKSEN RAKENNE

- määrittele keskeiset käsitteet, että puhumme samasta asiasta
- pohdi, millaisia arvoja ja normeja, mahdollisesti lakeja aiheeseen liittyy 
- sovella eri etiikan teorioita (s.74-108)
- tee 3-5 keskustelukysymystä luokalle ( havainnollistavia esimerkkitapauksia) 
Valmistaudu esittämään myös oma näkökantasi!