opiskelumenetelmät, oppikirja ja arviointi

opiskelumenetelmät

Teet itsenäisesti ja välillä tiimin kanssa opintopolun tehtävät. 

oppikirja: Minerva 1 Johdatus filosofiseen ajatteluun. Edita 2016

Arviointi: Kurssin arvosana muodostuu tehtävien tekemisestä, puheen pitämisestä, väittelyihin osallistumisesta sekä filosofisesta esseestä.