kurssin sisällöt

Mitä filosofia on, filosofisten kysymysten ja filosofisen ajattelun luonne filosofian

perinteessä ja ajankohtaisiin ongelmiin sovellettuna

  • johdonmukaisen argumentaation ja pätevän päättelyn perusteet ja niiden harjoitteleminen

suullisesti ja kirjallisesti

  • keskeisiä filosofisia peruskysymyksiä ja -erotteluja: henki ja aine, vapaus ja välttämättömyys,

käsitteellinen ja empiirinen, objektiivinen ja subjektiivinen

  • tiedon ja informaation, arkitiedon ja tieteellisen tiedon sekä tieteen ja pseudotieteen

ero

  • tiedon ja argumentaation luonne eri tiedonaloilla: miten väitteitä muodostetaan,koetellaan ja perustellaan joissain lukion oppiaineissa