Filosofin työkalupakki

  • EPA
    eksplikoi, problematisoi, argumentoi eli määrittele käsitteet, kyseenalaista ja perustele
hyvä filosofian essee:

osoittaa abstraktia ajattelua, joka on
- osuvaa (asiaankuuluvaa ja selkeää ajattelua)
- eheä rakenne
- vakuuttava ( hyvin argumentoitu, väitteet perustellaan