13. VÄITTELY

 

 • väittelyssä kaksi eri näkemystä ottavat toisistaan mittaa argumentaation avulla
 • filosofinen tutkimus ja tiede ylipäänsä edustyvät väittelyn kautta
 • aidossa väittelyssä ollaan eri mieltä jostain asiasta eikä vain puhuta toisten ohi
 • väittelyn lähtökohtama on kaksi toisensa poissulkevaa väitettä. Näiden ympärille rakentuu väittely perusteluineen ja vasta-argumentteineen

VÄITTELYSTRATEGIAT

 • perustellut argumentit
 • vastustajan vastaväitteiden ennakointi
 • argumentaatiovirheiden esittäminen
 • tosiasioiden epäileminen
 • perustelujen tivaaminen vastustajan väitteille

REILU VÄITTELY

 1. Puolusta kantaa, johon uskot. Osallistu joukkueesi puolustamiseen.
 2. Pyri esittämään asiat ymmärrettävästi ja perustelemaan väitteesi.
 3. Vastaa vastustajan vastaväitteisiin.
 4. Vaihda kantaa,jos huomaat, että siihen on syytä.

VÄITTELYHARJOITUS ”RYHMÄVÄITTELY”

 • Opiskelijat jaetaan neljään ryhmään ja heille arvotaan argumentti, jota heidän tulee puolustaa.
 • Ryhmillä on aikaa valmistella argumenttejään.
 • Väittelyn kulku: Puheenjohtaja avaa väittelyn ja antaa puheenvuoroja väittelijoille kummallekin ryhmälle vuorotellen. Jokainen ryhmän jäsen on vastuussa väittelyn etenemisestä. Kaikki osallistuu, eikä muiden päälle saa puhua. Puheenjohtaja päättää väittelyn ja pyytää tuomareilta arvion väittelystä.  
 • Muut toimivat tuomareina ja arvioivat tuumaustauon jälkeen, kumpi ryhmä oli vakuuttavampi. Tuomaristo arvioi myös, noudatettiinko reilun väittelyn sääntöjä.

esim. väittelyaiheet

 1. Eläimille kuuluu samat oikeudet kuin ihmisille
 2. Eläimille ei kuulu samat oikeudet kuin ihmisille.
 3. Maalla on parempi asua kuin kaupungissa
 4. Kaupungissa on parempi asua kuin maalla.