Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus Leppävirran lukiossa

Opinto-ohjauksen tavoitteina lukiossa on

1) Opiskelijoiden tukeminen ja auttaminen lukio-opinnoissa. Opinto-ohjauksessa seurataan opintojen kokonaisuutta ja etenemistä. Ohjauksen tavoitteena on tukea ja auttaa opiskelijaa ainevalintoihin ja opintojen suunnitteluun liittyvissä asioissa.

2) Opiskelijoiden tukeminen ja auttaminen uravalintasuunnitelman tekemisessä. Ainevalinnoilla on merkitystä myös jatko-opintoihin hakeutumisessa. Ohjauksen tavoitteena on antaa opiskelijalle eväitä oman jatko-opintosuunnitelman rakentamiseen sekä tarjota tietoa ja tietolähteitä erilaisista koulutusaloista ja ammateista.

Opinto-ohjaaja on koululla opiskelijoita varten ja opon puoleen kannattaa kääntyä pienemmissä ja suuremmissa opiskeluun, uravalintoihin tai muihin lukioaikaan liittyvissä kysymyksissä ja pulmissa.

Opinto-ohjauksen kokonaisuus rakentuu luokka- ja pienryhmäohjauksesta sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti tarjotaan kaksi valtakunnallista pakollista opinto-ohjauksen kurssia, joissa paneudutaan lukio-opintojen suunnitteluun, oppimisen taitoihin, omien vahvuuksien tunnistamiseen sekä tutustutaan työelämään ja jatko-opintomahdollisuuksiin.

Henkilökohtaista ohjausta on saatavilla tarpeen mukaan. Kaikille abiturienteille tarjotaan henkilökohtainen ohjauskeskustelu abivuoden syksyllä, jossa kartoitetaan jatko-opintovaihtoehtoja ja käydään läpi ylioppilaskirjoituksiin liittyviä asioita. Opinto-ohjaaja antaa apua ja tukea ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden kurssivalintoihin sekä keskitetysti että henkilökohtaisesti.

Opo on tavattavissa koululla sekä vastaanottoajalla että muulloin vapaan ollessaan. Vastaanottoaikoja voi varata wilman kautta, soittamalla, viestillä tai käymällä toimistolla.

Opo Jyrki Lempinen (044 797 5127 / jyrki.lempinen@leppavirta.fi)

 

Opinto-ohjauksen materiaalia