Erasmus+ 2017-2019

Digital Storytelling Through Timelapse Videos

=> Hankkeen kotisivut

Kansainvälinen Erasmus+ -hanke toteutuu Leppävirran lukiossa vuosina 2017-2019. Hankkeessa on mukana Leppävirran lukion lisäksi Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostejovista, Tšekistä ja Coperative de Enseñanza la Flota Futuro , Murciasta, Espanjasta.

Leppävirran lukiosta hankkeessa on jo mukana 11 toisen vuoden opiskelijaa ja tätä Erasmus+ -ryhmää täydennetään ensimäisen vuoden opiskeljoista. Mukana olevat opiskelijat suorittavat hankkeen yhteydessä kansainvälisyyskurssin.

Tänä lukuvuonna kaikissa kouluissa jatketaan Time Lapse –videoiden tekemistä ja keskitytään videoiden muokkaamiseen, äänien lisäämiseen ja kommettinauhoitusten tekemiseen. Hankeryhmällä on tapaamisia koulupäivien aikana pääasiassa välitunneilla, mutta tarvittaessa on myös pitempiä tapaamisia, joista joku voi sattua oppituntien kanssa samaan aikaan. Time lapse –videoihin liittyvää harjoittelua tehtään koulutuntien ulkopuolella.

Leppävirralla 8 tšekkiläistä ja 8 espanjalaista opiskelijaa sekä paikallisoppaina Leppävirran lukion Erasmus-ryhmäläiset muodostivat kansainvälisiä ryhmiä videoiden tekemistä varten. Videoilla pyrittiin tuomaan esille kunkin ryhmän näkemys Leppävirrasta ja sen ympäristöstä.

Vastaavanlaiset vierailut toteutetaan 15.10.-22.10.2018 Espanjassa ja 7.4-13.4.2019 Tšekissä. Kumpaankin näistä vierailuista osallistuu 8 opiskelijaa Leppävirralta. Opiskelijat majoittuvat kaikkien vierailujen aikana kotimajoitukseen.

Leppävirran lukion Erasmus-ryhmään liittymistä tarjotaan elokuussa 2018 ryhmien 18A ja 18B opiskelijoille ja mukaan otetaan kaikki haluavat näiden ryhmien opiskelijat. Jos Erasmus+ -ryhmän lopullinen koko on yli 16 opiskelijaa, ensisijassa vierailuihin osallistuvat toisen vuoden opiskelijat. Ensimmäisen vuoden opiskeljoista tarvittaessa arvotaan matkalle osallistuvat. Hankkeen saama rahoitus opetushallituksesta kattaa vierailujen matkakulut. Isäntäkoulu ja majoitusperheet vastaavat ruokailuista vierailukohteissa.

Hankkeen kielenä on englanti.

Hankkeen vastuuhenkilöinä Leppävirran lukiossa ovat:

  • Reima Rouvinen (p. 050-5663794, reima.rouvinen@leppavirta.fi) ja
  • Tiina Laitinen