Kehittämishankkeet ja kansainvälisyys

PLUTO - Pohjois-Savon tutoropettajat

Opetushallituksen rahoittama hanke on käynnissä ajalla 18.1.2019-31.7.2020. Tavoitteena on käynnistää ja luoda yhteistyössä toimiva Pohjois-Savon lukioiden alueellinen tutoropettajaverkosto ja malli, joka toimii vielä hankkeen jälkeenkin. Kuhunkin lukioon nimetään 1-2 tutoropettajaa. Hankkeessa mahdollistetaan tutoropettajien erikoistuminen. Verkosto tukee alueen tutoropettajien pedagogista osaamista organisoimalla koulutuksia, tapaamisia ja mahdollistamalla myös digitaalisen vuorovaikutuksen. Koulutusten yhtenä tavoitteena on tutoropettajien vuorovaikutustaitojen ja vertaiskouluttajaosaamisen kehittäminen. Hanketta koordinoi Kuopion kaupunki. Leppävirran lukion tutoropettajina toimivat Tuulikki Böhmisch ja Anna Mari Venäläinen.