6.2.2 Itsenäisesti suoritettu kurssi

Paikalliset kirjaukset

Opiskelija voi suorittaa kursseja itsenäisesti opetukseen osallistumatta. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksyttyä arvosanaa. Itsenäisen kurssin sisällöstä, tavoitteista ja arvioinnista päättää kyseisen aineen opettaja, joka myös antaa siihen luvan. Mahdollisuus itsenäisten kurssien suorittamiseen vaihtelee oppiaineittain ja kursseittain, ja siitä säädetään erikseen opetussuunnitelman ainekohtaisissa osioissa.

Opiskelijalle voidaan antaa mahdollisuus suorittaa itsenäisiä kursseja oman oppilaitoksen lisäksi etäopetuksena verkkokurssien avulla. Verkkokurssien suorittamisesta sovitaan opinto-ohjaajan ja rehtorin kanssa.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti