6.2.2 Itsenäisesti suoritettu kurssi

6.2.2 Itsenäisesti suoritettu kurssi

"Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti."

(Lukioasetus 810/1998, 4 § 1 mom.)

"Opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta." (Lukioasetus 810/1998, 4 § 2 mom.)

Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Opetussuunnitelmassa tulee päättää tarkemmin opinnoista, jotka edellytetään itsenäisesti opiskeltaviksi, ja niiden suoritusperiaatteista.

Jos opiskelija opiskelee kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti, noudatetaan soveltuvin osin edellä mainittuja arviointiperiaatteita. Tavoitteiden saavuttamista ja niiden suuntaista edistymistä on myös tällöin arvioitava riittävän laaja-alaisesti kurssin kokonaisuuden kannalta.

Paikalliset kirjaukset

Opiskelija voi suorittaa kursseja itsenäisesti opetukseen osallistumatta. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksyttyä arvosanaa. Itsenäisen kurssin sisällöstä, tavoitteista ja arvioinnista päättää kyseisen aineen opettaja, joka myös antaa siihen luvan. Mahdollisuus itsenäisten kurssien suorittamiseen vaihtelee oppiaineittain ja kursseittain, ja siitä säädetään erikseen opetussuunnitelman ainekohtaisissa osioissa.

Opiskelijalle voidaan antaa mahdollisuus suorittaa itsenäisiä kursseja oman oppilaitoksen lisäksi etäopetuksena verkkokurssien avulla. Verkkokurssien suorittamisesta sovitaan opinto-ohjaajan ja rehtorin kanssa.